Farmacie poprvé na návštěvě u ekonomů

9. 9. 2020 Dagmar Špalková

Vedení Ekonomicko-správní fakulty MU přivítalo na Lipové vedení Farmaceutické fakulty MU, která je od 1. července součástí Masarykovy univerzity. Po představení a seznámení se se strukturami obou fakult a historií se začalo debatovat o oblastech, ve kterých by fakulty mohly navázat spolupráci. Představovaly se formy studia na jednotlivých fakultách, což vedlo k diskuzi o možném mezifakultním studiu. Debatovalo se také o spolupráci ve výzkumu, hledala se společná témata, z nichž se jako slibná jeví oblast farmakoekonomie.

Věříme, že se podaří nalézt prostor pro spolupráci na interdisciplinárních tématech, které obohatí obě fakulty, a budou tak vznikat nové vztahy ve výzkumu, studiu a také v neformální rovině.

Přejeme kolegům z farmacie hladký start do nového semestru pod Masarykovou univerzitou a těšíme se na další setkání.

Více článků

Přehled všech článků