Externí soutěže o ceny

7. 7. 2020 Daniela Marcollová

Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů 2020 - cílem je ocenit studenty či absolventy vysokých škol, kteří formou dobrovolnictví a dalších činností aktivně pomáhali během pandemie Covid-19. Cenu je možné udělit více osobám, které se na daném činu podílely.

Více informací zde.

21. červenec - termín pro dodání kompletních podkladů ve dvojím vyhotovení a v elektronické formě na OAZ RMU (Mgr. Radka Mrázková)


Cena Jihomoravského kraje 2020 - ocenění za hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami dávají příklad druhým. 

Více informací zde.

21. červenec - termín pro dodání nominací na OAZ RMU (Mgr. Radka Mrázková)


Cena města Brna 2020 - cena za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Více informací zde.

14. srpna - termín dodání nominací na OAZ RMU (Mgr. Radka Mrázková)


Jelikož všechny nominace musí být podpořeny panem děkanem, prosíme o jejich doručení v dostatečném časovém předstihu na OVVKK k rukám Daniely Marcollové.

Více článků

Přehled všech článků