ESF mezi 8 fakultami MU na cestě k HR Award

19. 12. 2019 Anna Jančíková

Osm fakult MU (LF, PrF, ESF, FSS, FF, FI, FSpS, PdF) oficiálně vstoupilo do procesu získání prestižního ocenění HR Award. Fakulty jsou registrované a akceptované Evropskou komisí jako instituce hlásící se k Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Termíny předložení materiálů k posouzení EK pro získání HR Award jsou stanoveny na prosinec 2020. Součástí těchto podkladů je i analýza souladu mezi požadavky Charty a Kodexu a akční plán nastavení opatření v oblastech zaměřených na rozvoj a podporu mezinárodně srovnatelných podmínek práce pro výzkumné pracovníky.

 

Úsilí MU o získání a získání HR Award bude pro nás znamenat, že:

  • MU se zavazuje k vytváření pracovních podmínek pro naši výuku a náš výzkum srovnatelný se špičkovými světovými univerzitami.
  • Posílí se náš status a postavení v mezinárodním měřítku (vnímání toho, že instituce, pro kterou pracujeme, je držitelem HR Award a patří mezi „jednu z nejlepších“).
  • MU bude podporovat rozvoj naší akademické kariéry vytvářením podmínek pro naše nepřetržité vzdělávání.
  • MU bude podporovat naši snahu o využití našich znalostí a schopností v rámci mezinárodního výzkumného prostoru.
  • Naše zkušeností z mobilit ve veřejném a soukromém sektoru, stejně jako předešlá praxe mimo MU, budou patřičně zohledněny.
  • Kvalita a společenský dopad naší výuky a výzkumu budou náležitě hodnocené a oceňované (spravedlivé posouzení výkonu a práce každého jednotlivce a týmů).
  • Zlepší se naše příležitosti získávat finanční prostředky pro výzkum a výuku z domácích a zahraničních grantů.
  • MU bude podporovat opatření a vytvářet podmínky pro sladění naší práce a soukromého života.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.