ESF má nového docenta

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš k 1. listopadu 2021 jmenoval Jakuba Procházku docentem pro obor Podniková ekonomika a management. 

29. 10. 2021 Pavel Sedláček

Doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. je vedoucím Katedry podnikového hospodářství a ve své vědecké práci se zaměřuje především na témata z oblasti managementu a psychologie práce a organizace. Ta zkoumá třemi hlavními přístupy. Prvním z nich je výzkum faktorů ovlivňujících pracovní výkon zaměstnanců, zejména s ohledem na styly vedení, vlastnosti manažerů a pracovní postoje podřízených. Druhým je účast v mezinárodních a mezioborových projektech, kde je jeho úlohou stanovit výzkumné postupy a analyzovat a interpretovat získaná data. Třetím je kombinace obou výše uvedených přístupů k výzkumu.

Docent Procházka publikoval v řadě prestižních mezinárodních časopisů (mj. Judgment and Decision Making, Frontiers in Psychology a Journal of Workplace Behavioral Health) indexovaných v databázích Web of Science a Scopus a byl spoluautorem návrhu projektu a členem týmu dvou úspěšných grantových návrhů (Grantová agentura ČR). Je členem týmu projektu (Technologická agentura ČR), který je zaměřen na transfer znalostí v oblasti projektového řízení.

Habilitační práce nesla název „Měření transformačního leadershipu v češtině: validace Dotazníku přístupu k vedení lidí“. V průběhu habilitačního řízení docent Procházka přednesl přednášku pro odbornou veřejnost „Leadership a pracovní postoje: Co víme a co (ještě) nevíme“ a v říjnu uspěl s habilitační přednáškou na téma „Důležitost spolehlivého měření leadershipu a dalších konstruktů z oblasti managementu v českých výzkumných studiích“ před Vědeckou radou ESF.

Ke jmenování docentem gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.