Empirická data o mobilitě stěžejním tématem Semináře Telč 2018

4. prosince 2018

V rámci projektu „Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, se ve dnech 7. až 10. listopadu 2018 v Univerzitním centru v Telči konal odborný Seminář Telč 2018 s názvem „Mobilita v datech“. Seminář pořádal Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku Masarykovy univerzity (ITREGEP) a sešli se na něm řešitelé projektu z řad partnerských institucí, spolu s českou a slovenskou odbornou veřejností.

Stěžejním tématem semináře bylo využití empirických dat o mobilitě obyvatelstva pro výzkum dopravního chování populace a pro predikci poptávky po přepravě v souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostních železničních tratí v České republice. Prodiskutována byla mimo jiné schopnost tzv. big data (signalizační data mobilních operátorů), jejich silné a slabé stránky, stejně jako parametry výběrových řízení, jejichž prostřednictvím mohou být signalizační data veřejnými zadavateli pro výzkumné účely pořizována. Tento hodnotný a zajímavý zdroj informací z dotazníkových průzkumů poskytnou unikátní přehled o mobilitním chování populace v České republice.   

Hlavním cílem projektu Nová mobilita je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu vznikla odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

 

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.