Ekonomové vzdělávají na Univerzitě třetího věku i v době pandemie

14. 5. 2020 Barbora Hašková

Univerzita třetího věku MU myslí na seniory a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity. Kromě jiného probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu YouTube, kde jsou posluchačům U3V v předem stanovený čas vysílány přednášky z různých oborů (např. astronomie, dějiny umění, ekonomie, historie, literatura). Na přednáškách spolupracují také lektoři Ekonomicko-správní fakulty MU a senioři se tedy mohou věnovat tématům jako je privatizace bytového fondu, globalizace a pandemická ekonomie.

Posluchači Univerzity třetího věku MU mohli nedávno shlédnout přednášku doktora Štěpána Mikuly o vlivu vlastnického bydlení na trh práce nebo přednášku docenta Libora Žídka o ekonomické globalizaci. Inženýrka Hana Lipovská chystá přednášku na téma dopadů na ekonomii v době pandemie.

Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku MU vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii, dějinám umění a historii, více na https://u3v.muni.cz/nabidka-vzdelavani/tipy-na-studium-online.

Již se však těšíme, až bude umožněno opět se setkávat v přednáškových místnostech, proto připravujeme kurzy pro další akademický rok. Přihlašování do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková péče a Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace o připravovaných kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.

Více článků

Přehled všech článků