ECON MUNI přivítala nové doktorandy

10. 9. 2020 Lucie Přikrylová

Ve čtvrtek 3. 9. jsme na ECON MUNI přivítali nové studenty doktorského studia.

Kromě formálního zápisu a informační schůzky se studenti osobně setkali i se služebně staršími doktorandy, navštívili experimentální laboratoř a jednotlivé katedry, kde se seznámili také s ostatními kolegy a prohlédli si svá budoucí vědecká působiště.

V návaznosti na toto úvodní setkání bychom rádi pozvali všechny doktorandy, nové i stávající, na neformální setkání pod lípou konané dne 13. 10. od 17:00 hodin. Bližší informace v Kalendáři akcí na webu a sociálních sítích ECON MUNI.

Fotografie:

Více článků

Přehled všech článků