Doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity

20. 2. 2020 Klára Kašparová

Vážené studentky, vážení studenti,

v minulých týdnech došlo k uvolnění jednoho z míst vyhrazených pro zástupce naší fakulty ve Studentské komoře Akademického senátu Masarykovy univerzity. Proto předseda AS MU vyhlásil doplňovací volby na jeho obsazení. Mandát trvá do 31. 12.2020.

Činnost Akademického senátu má podstatný vliv na fungování Vaší univerzity. Např. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách, schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity a každoroční plán jeho realizace. Dále také schvaluje rozpočet a střednědobý výhled univerzity a kontroluje využívání finančních prostředků. Více o AS MU viz https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/akademicky-senat/aktualne

Pokud Vám záleží na budoucím vývoji Vaší univerzity a dobré pozici Vaší fakulty v ní, zvažte možnost podání své kandidatury. Stejně tak, pokud znáte někoho, kdo je dle Vás v této oblasti proaktivní, zvažte jeho nominaci (nominovaný musí s návrhem souhlasit).

Kandidatury můžete podávat do 27. 2. 2020 a to:

e-mailem odeslaným z Vaší adresy v ISu předsedkyni Obvodní volební komise Kláře Kašparové (16090@mail.muni.cz). E-mail v kopii dále zašlete Michalu Strukovi (struk@mail.muni.cz). Jiná emailová adresa odesílatele nebude akceptována kvůli potřebě jednoznačné identifikace osoby odesílatele.

Ke kandidatuře můžete přiložit svůj volební program, který bude následně zpřístupněn vedle Vaší kandidatury v aplikaci E-volby. Předseda či pověřený člen komise potvrdí přijetí kandidatury.

Vzor návrhu kandidatury obsahující všechny podstatné náležitosti naleznete na https://is.muni.cz/auth/go/8k6osf

Věřím, že využijete tuto jedinečnou příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat další směřování Vaší univerzity.

Klára Kašparová

předsedkyně Obvodní volební komise ESF MU

 

Volby se řídí tímto harmonogramem:

do 27. 02. 2020             podávání kandidatur

28. 02. 2020                 zveřejnění jmen kandidátů

29. 02. - 08. 03. 2020   možnost prezentace jednotlivých kandidátů

09. 03. - 15. 03. 2020   volby prostřednictvím aplikace E-volby v ISu

do 25. 03. 2020            vyhlášení zvolených kandidátů

 

V případě dalších dotazů a nejasností prosím kontaktujte členy Obvodní volební komise ESF MU.

 

Členové Obvodní volební komise:

Ing. Klára Kašparová, Ph.D.     e-mail: klarad@econ.muni.cz 

Ing. Eva Hýblová, Ph.D.           e-mail: Eva.Hyblova@econ.muni.cz 

Mgr. Tadeáš Pala                     e-mail: 415056@mail.muni.cz

Ing. Michal Struk, Ph.D.          e-mail: struk@mail.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků