Dopis děkana ESF MU studentkám a studentům

19. 11. 2021 Jiří Špalek

Milé studentky, milí studenti,
jak jste již byli informováni, na základě zhoršující se epidemické situace přechází Masarykova univerzita do žlutého stupně eskalačního semaforu. Opatření začnou platit od pondělí 22. listopadu. Dovolte mi shrnout základní pravidla, kterými se budeme na Ekonomicko-správní fakultě od následujícího týdne řídit (ale vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci prosíme vždy o kontrolu aktuálních opatření na níže uvedeném webu).

  • VÝUKA probíhá prezenčně. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně.
  • ZKOUŠKY se mohou realizovat prezenčním i online způsobem, a to dle rozhodnutí garantů předmětů. Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU. 
  • BUDOVA FAKULTY zůstává otevřena pro studenty a zaměstnance ESF MU, pro veřejnost je vstup omezený. U hlavního vstupu bude kontrolováno O-N-T, zadní vstup fakulty zůstane zavřený. V budově fakulty platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají studenti ve všech prostorách fakulty, tedy i při výuce. Nedochází k žádným změnám oproti současnému stavu. 
  • KNIHOVNA je otevřená, funguje však v omezeném provozu. Aktuální informace o jejím provozu jsou dostupné na webu SVI econ.muni.cz/svi.

O aktuálním dění budete nadále informováni prostřednictvím našeho webu www.econ.muni.cz/koronavirus, sociálních sítí a newsletterů. Požadavky pro vstup do budovy a účast na prezenční výuce stanovuje Opatření děkana 3/2021. Pokud se potřebujete na něco zeptat, jsou Vám k dispozici referentky našeho studijního oddělení.

Respektujte, prosím, všechna opatření, která jsou vedena snahou, aby se co nejdéle udržela možnost prezenční výuky a abychom nemuseli přejít do červené barvy univerzitního semaforu.

Žádám Vás proto o ohleduplnost a zodpovědnost. Současně si dovolím vyzvat ty z Vás, kterým v tom nebrání zdravotní důvody, abyste podstoupili očkování, pokud jste tak dosud neučinili.

S přáním pevného zdraví

Jiří Špalek
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.