CRR ČR a realizace evropské kohezní politiky v ČR

27. 4. 2022 Viktorie Klímová


Ljubomir Džingozov na Ekonomicko-správní fakultě MU, Foto: Martin Indruch

Na Ekonomicko-správní fakultě MU přednášel Mgr. Ljubomir Džingozov, ředitel ředitel územního odboru IROP pro Jihomoravský kraj v Centru pro regionální rozvoj ČR. Jeho přednáška s názvem „Praktická aplikace kohezní politiky v ČR“ se uskutečnila 12. dubna v rámci předmětu BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU.

S Centrem pro regionální rozvoj České republika má Ekonomicko-správní fakulta uzavřené memorandum o dlouhodobé spolupráci. CRR ČR je organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a hlavní náplní její činnosti je podpora regionální politiky vlády financovaná ze zdrojů Evropské unie. Věnuje se administraci a kontrole čerpání evropských fondů, aktuálně je to především implementace Integrovaného regionálního operačního programu.

Pan Džingozov představil činnosti, kterými se CRR ČR zabývá a zaměřil se zejména na Integrovaný regionální operační program, který podporuje rozvojové projekty v programovacím období 2021–2027. Na přednášce byla představena struktura nového programu i odlišnosti od předchozího programovacího období. V rámci programu IROP 2014–2020 bylo například postaveno nebo modernizováno 853 kilometrů silnic II. A III. Třídy a 268 kilometrů cyklostezek. Bylo také pořízeno 867 prostředků pro veřejnou dopravu, modernizováno či postaveno 140 budov pro integrovaný záchranný systém či podpořeno přes 300 mateřských a přes 2000 základních a středních škol.

Na přednášce byly podrobně vysvětleny hlavní oblasti, jejichž financování bude probíhat i v období 2021–2027. Mezi takové oblasti patří eGovernment a kybernetická bezpečnost, prevence rizik, dopravní infrastruktura, vzdělávací a sociální infrastruktura nebo čistá a aktivní mobilita. V aktuálním období bude IROP podporovat navíc nová témata, jako jsou regenerace veřejných prostranství obcí a měst (zelená infrastruktura), veřejná infrastruktura pro cestovní ruch, další dílčí aktivity např. ve zdravotnictví (paliativní péče) a širší možnosti pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Fotografie z přednášky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.