Avízo o přípravě vyhlášení soutěže FRMU 2020

16. 8. 2019 Anna Jančíková

Fond rozvoje MU podporuje projekty s obdobím realizace 1. 1.–31. 12. 2020. Podpora jednoho projektu dosahuje výše max. 100 tis. Kč a je zaměřena na neinvestiční aktivity.

Projekty je opět možné podávat ve dvou základních tematických okruzích A a B, které mají stanoveny dílčí témata. Okruhy nelze kombinovat.

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Kompletní informace jsou dostupné na webových stránkách Odboru pro rozvoj.

Sběr návrhů projektů na Ekonomicko-správní fakultě MU je plánován v termínu 1. 10. 2019–20. 10. 2019. Kontaktní osobou je Mgr. Anna Jančíková, DiS. 

Více článků

Přehled všech článků