Mobility akademických pracovníků

Akademičtí pracovníci ESF MU mohou pro výjezdy do zahraničí využít různé typy stipendijních a podpůrných programů určených pro realizaci krátkodobé i dlouhodobé mobility.

Více informací

Krátkodobé výukové pobyty na zahraničních institucích je možné realizovat s finanční podporou z programu Erasmus+, Erasmus+ ICM, programu CEEPUS nebo v rámci tzv. družebních pobytů v rámci partnerských smluv MU.

Vybrat si můžete také z široké nabídky pobytů v rámci tzv. kvót a výběrových řízení nabízených Akademickou informační agenturou DZS MŠMT.

Aktivní účast akademických pracovníků ESF MU na zahraničních konferencích a seminářích je financována z Programu na podporu mobility akademických pracovníků ESF MU v oblasti zahraničních vědeckých konferencí a seminářů.

Výukové pobyty Erasmus+

Tento program umožňuje akademickým pracovníkům realizovat výukový pobyt v zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+.

Cílem mobilit je umožnit profesní a osobní rozvoj učitele, obohatit nabídku kurzů na partnerských institucích, domácím studentům poté nabídnout i kurzy v jiném než českém jazyce a podporovat výměnu zkušeností a znalostí o pedagogických metodách.

Výjezd je administrován Centrem zahraniční spolupráce, proto veškeré informace o programu, způsobu přihlašování a podmínkách výjezdu naleznete na jejich webových stránkách.

Pod následujícím odkazem naleznete seznam partnerských univerzit, na které mohou naši vyučující vyjíždět. V případě, že byste potřebovali pomoc se zprostředkováním kontaktu, rádi Vám pomůžeme.

Nyní se lze hlásit na mobility, které se uskuteční od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2021. Ti, kteří se přihlásili v loňském roce a svůj pobyt vzhledem k aktuální situaci nemohli uskutečnit, mohou přidělený grant vyčerpat do konce září 2020.

Seznam partnerských univerzit

Výukové pobyty Erasmus+ ICM

Tento program umožňuje akademickým pracovníkům vycestovat na výukové pobyty mimo státy EU.

Program je kompletně administrován Centrem zahraniční spolupráce, proto veškeré informace o programu, způsobu přihlašování a podmínkách výjezdu naleznete na jejich webových stránkách.

Termíny výběrového řízení

 

Erasmus+

27.4.-12. 5. 2020

Erasmus+ ICM

do 1. 6. 2020

CEEPUS

do 15. 6. 2020Školení v rámci programu Erasmus+

Zaměstnanci ESF mají možnost vyjet do zahraničí a získat cenné zkušenosti díky programu Erasmus+ for Training.

Veškeré informace o programu, podmínkách účasti, způsobu přihlašování a finančních náležitostech najdete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Přihlašování probíhá online přes aplikaci ISOIS.

Nabídky konkrétních školení najdete zde nebo na webu IMOTION.

Uchazeči budou vybráni ve výběrovém řízení. Budeme se snažit podpořit maximální počet uchazečů, proto by reálná délka pobytu měla být max. 5 pracovních dní.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Školení v rámci programu Erasmus+ ICM

Zaměstnanci ESF mohou vycestovat i do států mimo EU v rámci programu Erasmus+ICM for Training.

Program a výběrové řízení plně administruje Centrum zahraniční spolupráce a proto veškeré informace o programu, podmínkách účasti, způsobu přihlašování a finančních náležitostech najdete jejich webových stránkách zde.

Výukové mobility v rámci programu CEEPUS 

Naši akademičtí pracovníci mají možnost působit po dobu až jednoho měsíce na našich partnerských univerzitách v rámci univerzitních sítí.

Od akademického roku 2019/2020 došlo ke změně v nastavení programu CEEPUS a jednotlivým vysokým školám již nejsou přidělována konkrétní místa, ale vyjíždějící akademičtí pracovníci se mohou hlásit na kteroukoli partnerskou školu v rámci sítí, ve kterých je naše fakulta zapojena:

1) CIII-AT-0050-15-1920 - Education Without Frontiers

University of Applied Sciences Burgenland Eisenstadt, University of Rijeka, Juraj Dobrila University of Pula, University North (Varaždin), Budapest Business School, Eszterházy Károly University, University of Sopron, University of Economics in Katowice, Cracow University of Economics, University of Maribor, University of Economics in Bratislava

2) CIII-PL-0056-15-1920 - Regional Development Network (REDENE)

University of Economics in Katowice, University of Klagenfurt, Varna University of Economics, University of Miskolcs, University of Montenegro, University Sts.Cyril and Methodius, "Babes Bolyai" University of Cluj-Napoca, University of Ljubljana, University of Economics in Bratislava

3) pouze pro doktorské studenty
CIII-AT-1301-02-1920 - CESEENet - Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics

University of Vienna, University of Graz, University of Klagenfurt, University of Sarajevo, University of Banja Luka, St. Kliment Ohridskia Sofia University, Paisii Hilendarski Plovdiv University, Varna University of Economics, University of Zagreb, University of Rijeka, University of Split, University of Pécs, University Sts.Cyril and Methodius, Cracow Uniffersity of Economics, Warsaw School of Economic, 'Nicolaus Copernicus' University in Torun, University of Warsaw, The Academy of Economic Studies of Bucharest, "Babes Bolyai" University of Cluj-Napoca, West University of Timisoara, University of Belgrade, University of Economics in Bratislava

4) CIII-PL-0817-07-1920 - International Experience for International Business Education - v rámci této sítě není zatím možné žádat o mobility 

Přihlašování probíhá online přes www.ceepus.info. Návod na registraci naleznete zde.

Přihlášky jsou schvalovány nejdříve na fakultě a následně národní agenturou CEEPUS a zahraniční partnerskou univerzitou. Pokud by počet zájemců hlásících se na stejnou univerzitu převyšoval danou kapacitu, má zahraniční škola/národní agentura CEEPUS právo přihlášku zamítnout, i když byla schválena vysílající institucí. 

Uzávěrka pro přihlašování je 15. 6. 2020 (pro pobyty v podzimním semestru 2020).

Výše grantu se liší podle jednotlivých zemí. Informaci o částce najdete na stránkách www.ceepus.info vždy kliknutím na vlajku dané země. 

Grant Vám bude po příjezdu vyplacen partnerskou institucí. Vyjíždějící akademičtí pracovníci si přes Centrum zahraniční spolupráce mohou požádat o proplacení cestovních nákladů. 

Více o programu CEEPUS naleznete na stránkách:

 

Ing. Dana Staňková

telefon: 549 49 6712
e‑mail: