Spolupráce s aplikační sférou

 

Interní soutěž pro čerpání prostředků alokovaných na akce s partnery z aplikační sféry v roce 2019

Proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace vyhlašuje 2. kolo interní soutěže pro čerpání prostředků alokovaných na akce s partnery z aplikační sféry v roce 2019.

Cílová skupina (příjemce)

Jakýkoliv výzkumný tým, akademik či doktorand na Ekonomicko-správní fakultě MU

Cíl

Organizace jednorázové akce na podporu spolupráce s aplikovanou sférou do max. 10.000,– Kč. Typicky workshop, kulatý stůl, přednáška, prezentace výsledků výzkumu případným uživatelům, tzv. snídaně pro zástupce aplikační sféry apod.

Harmonogram soutěže

Vyhlášení: 1. 4. 2019
Podávání žádostí: do 15. 5. 2019
Vyhodnocení: do 31. 5. 2019
Realizace: 1. 6. – 1. 12. 2019

Formulář pro podání návrhu naleznete ZDE.
Vyhlášení soutěže ZDE.

Kritéria vyhodnocení

Efektivita vynaložených prostředků (poměr „vynaložené prostředky vs. dopad na zamýšlenou cílovou skupinu“).
Míra konkrétnosti navrhovaného výstupu plánované akce.
Přínos pro výzkumný tým (např. podání projektu s partnerem, rozvoj spolupráce).

Požadované výstupy po realizaci akce

Prezenční listina.
Stručný zápis z realizované akce.
Popis konkrétního výstupu (např. navázání kontaktu s konkrétními osobami, prohloubení již stávající spolupráce).

Alokované prostředky

Prostředky z projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva č. 02_16_014 – Budování expertních kapacit – transfer technologií, řešeno Centrem pro transfer technologií MU. Lze uhradit přednášejícího, občerstvení, pronájem apod.

Bližší informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.