Hodnocení výsledků vědy a výzkumu

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cílem hodnocení systému výzkumu, vývoje a inovací pomocí Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) je především:

 • získat informace pro kvalitní řízení VaVaI na všech stupních (formativní stránka),
 • zvýšit efektivitu vynakládání veřejných prostředků (sumativní stránka),
 • podpořit kvalitu a mezinárodní konkurence schopnost českého VaVaI,
 • rozdělit a zvýšit odpovědnost jednotlivých aktérů systému VaVaI,
 • získat jeden z pokladů pro poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Metodika rozlišuje dvě fáze:

 1. Implementační – přechodné období let 2017 – 2019
 2. Pravidelné kompletní hodnocení – od roku 2020, jednou za pět let

Základní principy M17+

Tři různé úrovně hodnocení

 • hodnocení pro účely řízení a financování celého systému VaVaI – centrální úroveň
 • hodnocení na úrovni poskytovatelů
 • hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace

Rozdělení výzkumných organizací do tří segmentů

 • vysoké školy
 • ústavy Akademie věd České republiky
 • rezortní výzkumné organizace

Společný rámec pro posuzování kvality výzkumné organizace

 • posuzování kvality v pěti základních hodnoticích modulech, které jsou pro všechny typy výzkumných organizací společné
 • M1 Kvalita vybraných výsledků
 • M2 Výkonnost výzkumu
 • M3 Společenská relevance
 • M4 Viabilita (Životaschopnost)
 • M5 Strategie a koncepce
 • k hodnocení v jednotlivých modulech bude použita bibliometrická analýza, posouzení hodnotiteli formou vzdálených recenzí a odborným panelem. Bude stanoveno 6 odborných panelů dle oborových skupin OECD (FRASCATI manuál 2015): Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Science, Agricultural and Veterinary Science, Social Sciences, Humanities and the Arts.
Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programu účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)
Metodika zadávání výsledků do IS MU
Zajímavé odkazy
 • A comparison of Journal Citation Indices (aplikace k vyhledání kvalitních impaktovaných časopisů podle ukazatele AIS z dílny IDEA při CERGE-EI)
 • Evalvis 17+ (aplikace usnadňující přístup k informacím za jednotlivé instituce a obory a jejich vzájemné srovnání na základě hodnocení dle Metodiky 17+, Modulu 2)
 • Kde publikovat (odkazy do databází WOS a Scopus)

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

koordinátorka pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 209

telefon: 549 49 6292
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.