Příležitosti pro publikování

Ekonomická periodika s impakt faktorem vydávaná v ČR a na Slovensku

Název časopisu Webové stránky časopisu
Agricultural Economics zde
E + M Ekonomie a Management zde
Ekonomický časopis zde
Finance a úvěr (Czech Journal of Economics and Finance) zde
Politická ekonomie zde
Prague Economic Papers zde

Společenskovědní a další oborově příbuzná periodika s impakt faktorem vydávaná v ČR a na Slovensku

Název časopisu Webové stránky časopisu
Applications of Mathematics zde
Central European Journal of Public Health zde
Computing and Informatics zde
Czechoslovak Mathematical Journal zde
Československá psychologie zde
Geografie (Sborník České geografické společnosti) zde
Kybernetika zde
Mathematica Slovaca zde
Measurement Science Review zde
Moravian Geographical Reports zde
Sociológia zde
Sociologický časopis zde
Studia Psychologica zde

Seznam všech impaktovaných periodik zařazených v databázi Web of Science je dle oborů k dispozici zde.

Ekonomická periodika zařazená v databázi SCOPUS vydávaná v ČR a na Slovensku

Název časopisu Webové stránky časopisu
Agricultural Economics zde
Agris On-line Papers in Economics and Informatics zde
Business and Economic Horizons zde
Czech Economic Review (Acta Universitatis Carolinae Oeconomica) zde
E + M Ekonomie a Management zde
Ekonomický časopis zde
Finance a úvěr (Czech Journal of Economics and Finance) zde
Národohospodářský obzor (Review of Economic Perspectives) zde
Politická ekonomie zde
Prague Economic Papers zde
Quality Innovation Prosperity zde
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration zde
Statistika zde

Společenskovědní a další oborově příbuzná periodika zařazená v databázi SCOPUS vydávaná v ČR a na Slovensku

Název časopisu Webové stránky časopisu
Acta Mathematica Universitatis Comenianae zde
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis zde
Acta Universitatis Carolinae, Geographica zde
Annual of Language and Politics and Politics of Identity zde
Applications of Mathematics zde
Archivum Mathematicum zde
Central European Journal of International and Security Studies zde
Central European Journal of Public Health zde
Central European Journal of Public Policy zde
Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae zde
Computing and Informatics zde
Československá psychologie zde
Filosofický časopis zde
Filozofia zde
Gender, Equal Opportunities, Research zde
Geografický časopis zde
Geografie (Sborník České geografické společnosti) zde
Human Affairs zde
Kybernetika zde
Mathematica Bohemica zde
Mathematica Slovaca zde
Measurement Science Review zde
Mezinárodní vztahy zde
Moravian Geographical Reports zde
Perspectives zde
Sociální studia zde
Sociologia zde
Sociologický časopis zde
Studia Psychologica zde

Seznam všech periodik zařazených v databázi Scopus je k dispozici zde.

Nástroj k vyhledávání kvalitních impaktovaných časopisů podle ukazatele AIS

A comparison of Journal Citation Indices (IDEA CERGE-EI)

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

koordinátorka pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 209

telefon: 549 49 6292
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.