Podpora publikování

Program na podporu publikace odborných knih a článků ve vědeckých časopisech

Program je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů ESF MU. Žádat lze pouze o podporu publikování článku ve vědeckém časopise, stati ve sborníku nebo odborné knihy, a to konkrétně na:

 • odborné překlady textu publikací do angličtiny/němčiny
 • jazykové korektury již přeložených textů
 • poplatky za přijetí k recenznímu řízení/uveřejnění v časopisech
 • příspěvek na ediční náklady spojené s vydáním disertačních prací oceněných
  Cenou děkana ESF MU nebo Cenou rektora MU.

Vyhlášení programu pro rok 2019 naleznete zde.

Žádost

Důležité termíny Žádosti o podporu lze podávat v období od 1. 3. 2019 do 1. 12. 2019.

Seznam překladatelů do AJ a korektorů anglických textů

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

 

K problematice predátorských časopisů

Doporučení Odboru výzkumu RMU k výběru vhodného periodika pro publikování:

 1. Při výběru publikačního média využívejte zkušeností kolegů, odborných komunit a použijte zdravý rozum – pokud něco vypadá podezřele, postupujte s maximální opatrností.
 2. Využívejte ověřené kanály, nejlépe časopisy indexované na WoS a SCOPUS, či registrované v ERIHplus.
 3. Nereagujte na nevyžádané e-maily, které vyzývají k publikování (zejména článků typu review) v jejich časopise (o kterém jste dosud neslyšeli a nic nevíte).
 4. Pokud máte pochybnosti o určitém vydavateli/ča­sopise, vždy pátrejte (např. na webu), zda-li časopis nevykazuje výše uvedené znaky predátorských vydavatelů/ča­sopisů.
 5. Pokud máte pochybnosti o určitém vydavateli/ča­sopise, můžete využít také službu Think. Check. Submit. Dostupné z: http://thinkchecksubmit.org/.
 6. Pokud je časopis v režimu Open Access, prověřte jej službou Directory of Open Access Journals, která je respektovaným adresářem kvalitních open access časopisů. Tato služba rovněž připravuje vlastní heuristiku predátorských časopisů. Zkontrolujte, zdali je vydavatel registrován v Open Access Scholarly Publishers Association.
 7. Pokud je to možné, vyhněte se publikování v časopisech (nakladatelstvích), označených v Beallově seznamu jako predátorské. S jistotou vždy existuje alternativa. Beallův seznam byl naposledy aktualizován k 31. 12. 2016, v současnosti je nefunkční.
 8. Kontaktujte s jakýmkoliv dotazem Odbor výzkumu MU – Mgr. Michal Petr.

Celý dokument Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům je k dispozici zde.

Metodická podpora

 • Seznam periodik indexovaných ve WoS, SCOPUS a ERIH PLUS vhodných pro publikační příležitosti naleznete zde
 • Filtr aktuálního seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných periodik vhodných pro publikační příležitosti naleznete zde
 • Seznam časopisů a konferencí indexovaných v databázi SCOPUS naleznete zde
 • Seznam konferencí indexovaných v databázi WoS je k dispozici zde
 • Informace k zásadám vědeckého publikování na MU naleznete zde
 • Informace k Researcher_ID naleznete zde

 

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

koordinátorka pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 209

telefon: 549 49 6292
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.