Podpora publikování

Program na podporu publikace odborných knih a článků ve vědeckých časopisech

Program je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů ESF MU. Žádat lze pouze o podporu publikování článku ve vědeckém časopise, stati ve sborníku nebo odborné knihy, a to konkrétně na:

  • odborné překlady textu publikací do angličtiny/němčiny
  • jazykové korektury již přeložených textů
  • poplatky za přijetí k recenznímu řízení/uveřejnění v časopisech
  • příspěvek na ediční náklady spojené s vydáním disertačních prací oceněných
    Cenou děkana ESF MU nebo Cenou rektora MU.

Vyhlášení programu pro rok 2019 naleznete zde.

Žádost

Důležité termíny Žádosti o podporu lze podávat v období od 1. 3. 2019 do 1. 12. 2019.

Seznam překladatelů do AJ a korektorů anglických textů

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Zachovalová Barochová