Kde publikovat

Web of Science

Seznam časopisů indexovaných v databázi Web of Science (Clarivate Analytics) včetně bilbiometrických ukazatelů jejich prestiže (hodnota IF, AIS, umístění v kvartilu) naleznete v InCites Journal Citation Reports.

K vyhledání konferencí indexovaných v předchozích letech v databázi Web of Science lze využít záložku WOS Core Collection: v rolovacím menu (vpravo) vyberte Document type a do vyhledávácího pole (vlevo) zadejte Proceedings Paper a některé další kritérium pro výběr, např. obor (další vyhledávací řádek lze přidat kliknutím na +Add row).

Scopus

Seznam časopisů indexovaných v databázi Scopus včetně bilbiometrických ukazatelů jejich prestiže (hodnota SJR, umístění v kvartilu) naleznete v Scimago Journal & Country Rank.

K vyhledání konferencí indexovaných v předchozích letech v databázi Scopus lze využít záložku Sources: v levém sloupci zakšrtněte typ Conference Proceedings.

K problematice predátorských časopisů

Doporučení Odboru výzkumu RMU k výběru vhodného periodika pro publikování:

  1. Při výběru publikačního média využívejte zkušeností kolegů, odborných komunit a použijte zdravý rozum – pokud něco vypadá podezřele, postupujte s maximální opatrností.
  2. Využívejte ověřené kanály, nejlépe časopisy indexované na WoS a SCOPUS, či registrované v ERIHplus.
  3. Nereagujte na nevyžádané e-maily, které vyzývají k publikování (zejména článků typu review) v jejich časopise (o kterém jste dosud neslyšeli a nic nevíte).
  4. Pokud máte pochybnosti o určitém vydavateli/ča­sopise, vždy pátrejte (např. na webu), zda-li časopis nevykazuje výše uvedené znaky predátorských vydavatelů/ča­sopisů.
  5. Pokud máte pochybnosti o určitém vydavateli/ča­sopise, můžete využít také službu Think. Check. Submit. Dostupné z: http://thinkchecksubmit.org/.
  6. Pokud je časopis v režimu Open Access, prověřte jej službou Directory of Open Access Journals, která je respektovaným adresářem kvalitních open access časopisů. Tato služba rovněž připravuje vlastní heuristiku predátorských časopisů. Zkontrolujte, zdali je vydavatel registrován v Open Access Scholarly Publishers Association.
  7. Pokud je to možné, vyhněte se publikování v časopisech (nakladatelstvích), označených v Beallově seznamu jako predátorské. S jistotou vždy existuje alternativa. Beallův seznam byl naposledy aktualizován k 31. 12. 2016, v současnosti je nefunkční.
  8. Kontaktujte s jakýmkoliv dotazem Odbor výzkumu MU – Mgr. Michal Petr.

Celý dokument Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům je k dispozici zde.

 

Kvalitní impaktované časopisy

K vyhledání kvalitních impaktovaných časopisů podle ukazatele AIS lze využít aplikaci A comparison of Journal Citation Indices (IDEA CERGE-EI).

Working Papers

Zvažujete-li publikování výsledků svého výzkumu ve formě working papers, využijte fakultní sérii MUNI ECON Working Papers.

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

koordinátorka pro vědu a výzkum
děkanát ESF, kancelář 209

telefon: 549 49 6292
e‑mail: