Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU)

Základní informace

Fond rozvoje Masarykovy univerzity (dále jen FRMU) je interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity. První ročník této interní soutěže byl spuštěn v roce 2014. Soutěž je standardně vyhlašována na podzim, s počátkem řešení úspěšných projektů od ledna následujícího roku.

Soutěž je nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity a je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro daný kalendářní rok ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projektové návrhy je standardně možné podávat ve dvou základních tematických okruzích, které mají stanoveny dílčí témata. Základní tematické okruhy (A+B) nelze kombinovat.

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Rozpočet projektů musí být sestaven ve stanoveném rozmezí 50 – 100 tis. Kč.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

20. 9. 2019
Vedení MU vyhlásilo soutěž FRMU 2020 / Masaryk University Development Fund 2020 opened

Podpora projektů s obdobím realizace 1. 1. - 31. 12. 2020 dosahuje výše 50 - 120 tis. Kč a je zaměřena na neinvestiční aktivity. Projekty je opět možné podávat ve dvou základních tematických okruzích A a B, které mají stanoveny dílčí témata. Okruhy nelze kombinovat.
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Kompletní informace jsou dostupné ZDE.

Sběr návrhů projektů na Ekonomicko-správní fakultě je plánován v termínu 1. 10. 2018 - 20. 10. 2019. Kontaktní osobou je Mgr. Anna Jančíková, DiS.

16. 8. 2019
Avízo FRMU 2020

Vedení MU schválilo základní parametry soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020. Plná verze vyhlášení a pravidla soutěže budou zveřejněny dle schváleného Harmonogramu dne 20. září 2019. Základní parametry pokračují v trendu minulých ročníků. Sběr návrhů projektů na Ekonomicko-správní fakultě je plánován v termínu 1. 10. –22. 10. 2019. Pro administraci bude opět využit systém ISEP. Více informací naleznete na stránce FRMU.

1. 10. 2018
Informační seminář k soutěži FRMU 2019

Odbor pro rozvoj MU zve zájemce o přípravu projektu v rámci interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2019 na informační seminář, který se uskuteční v pondělí 8. října 2018, od 13:00 hod na RMU. Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti je nutné se předem registrovat zde.

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE KE STAŽENÍ

19. 9. 2018
Vedení MU vyhlásilo soutěž FRMU 2019 / Masaryk University Development Fund 2019 opened

Podpora projektů s obdobím realizace 1. 1. - 31. 12. 2019 dosahuje výše 50 - 100 tis. Kč a je zaměřena na neinvestiční aktivity. Projekty je opět možné podávat ve dvou základních tematických okruzích A a B, které mají stanoveny dílčí témata. Okruhy nelze kombinovat.
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Kompletní informace jsou dostupné ZDE.

Sběr návrhů projektů na Ekonomicko-správní fakultě je plánován v termínu 1. 10. 2018 - 26. 10. 2018. Kontaktní osobou je Mgr. Bc. David Póč.

Masaryk University Development Fund 2019 - Announcement
Masaryk University Development Fund 2019 - Competition Rules

18. 12. 2017
Vyhlášení výsledků FRMU pro rok 2018

Vedením univerzity byly dne 12. 12. 2017 schváleny výsledky hodnocení návrhů projektů Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018. Informace o výsledcích jsou k nalezení na stránkách Odboru pro rozvoj RMU – http://projekty.rect.muni.cz/…ky-frmu-2018. Blahopřejeme úspěšným předkladatelům.

16. 8. 2017
Avízo FRMU 2018

Vedení MU schválilo základní parametry soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018. Plná verze vyhlášení a pravidla soutěže budou zveřejněny dle schváleného Harmonogramu dne 11. září 2017. Základní parametry pokračují v trendu minulých ročníků. Sběr návrhů projektů na Ekonomicko-správní fakultě je plánován v termínu 1. 10. 2017 – 24. 10. 2017. Pro administraci bude opět využit systém ISEP. Více informací naleznete na stránce věnované FRMU.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 14


Předchozí 1 2 Další