Interreg

Programy Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) označené názvem Interreg jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci v různém slova smyslu. Ty z nich, které jsou relevantní z pohledu Ekonomicko-správní fakulty v roli žadatele či partnera, lze členit následujícím způsobem: