Horizon 2020

Základní informace

Horizon 2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program Horizon 2020 navazuje na 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007-2013) a liší se od něj větším důrazem na podporu inovací. Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU. H2020 definuje jednotlivé pracovní programy, které se soustředí na nejvýznamnější identifikované výzkumné, průmyslové a společenské výzvy.

Účast v programu H2020 je otevřena všem subjektům bez ohledu na jejich právní formu. V některých případech může výzva stanovit povinné zastoupení konkrétního typu subjektu v konsorciu (např. MSP). Pro naplnění cíle zintenzivnění mezinárodní spolupráce jsou projekty ve většině oblastí programu H2020 předkládány několika subjekty, které pro účely projektu vytvoří konsorcium. Dle tzv. podmínky minimální účasti (povinný minimální počet členů v projektovém konsorciu) se jednoho projektu musí účastnit minimálně tři na sobě nezávislé subjekty ze tří různých zemí EU-28 nebo zemí asociovaných k H2020. Pro určité typy projektů je stanovena výjimka z podmínky minimální účasti (granty ERC, koordinační a podpůrné akce, akce MSCA) a projekty je možné předkládat i individuálně jedním subjektem.

V programu H2020 je definováno několik typů akcí, které se mohou lišit formou a výší finančního příspěvku, minimálním počtem partnerů v konsorciu, způsobem administrace apod. Jedná se zejména o:

 • Výzkumné a inovační akce (RIA) jsou projekty realizované mezinárodními konsorcii, v nichž převládají výzkumné aktivity.
 • Inovační akce (IA) obsahují především aktivity, které směřují k tržnímu uplatnění výsledků.
 • Koordinační a podpůrné akce (CSA) neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na pořádání informačních a networkingových akcí atd.
 • Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) mají posílit mobilitu výzkumných pracovníků a podpořit jejich vzdělávání a profesní růst.
 • Granty Evropské výzkumné rady (ERC) financují výzkumné projekty, které mají posunout hranice stávajícího poznání. Jedná se o podporu hraničního výzkumu bez určení konkrétní tematické oblasti.
 • Projekty ERA-NET Cofund podporují koordinaci národních a regionálních výzkumných a inovačních politik a programů EU.

Více informací o programu H2020 v češtině naleznete zde, v angličtině poté na domovské stránce programu zde.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

8. 4. 2020

Online seminář – H2020 MSCA IF

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF).

Informační den k MSCA IF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Individual Fellowship), užitečný bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům pomáhat při přípravě projektového návrhu.

Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships určený výzkumným pracovníkům, kteří hodlají letos podat projektový návrh do poslední výzvy MSCA-IF-2020 v rámcovém programu Horizont 2020. Workshop je naplánován na 22. června 2020, registrace bude spuštěna v květnu, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA IF.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Informační den k MSCA IF bude pouze přenášen on-line, odkaz bude zaslán registrovaným. Registrovat se můžete ZDE nejpozději do 21. dubna 2020 (17:00). Akce bude probíhat v angličtině.

6. 4. 2020
Online seminář – Online seminář: Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?

NETME Centre VUT si Vás dovoluje pozvat na online seminář Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 21. dubna od 9:00 do 12:20.

Program:

 • Úvod do projektů Marie Skłodowska-Curie IF
 • „Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?“
 • Kariérní vývoj a co vše může přinést úspěšný MSCA projekt
 • Pohled hodnotitelky – dopad fellowship na Vaši kariéru
 • Workshop – „Napište si svůj vlastní životopis”

Registrace nutná, více informací ZDE.

6. 4. 2020

Online seminář – dotační příležitosti pro mladé vědce

NETME Centre VUT si Vás dovoluje pozvat na online seminář Dotační příležitosti pro mladé vědce. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 15. dubna od 12:30 do 14:30.

Program:

 • Prezentace s přehledem vnitřních a tuzemských projektů
 • H2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship
 • ERC granty
 • Řešitelé projektů a jejich zkušenosti, tipy, triky, rady

Registrace nutná, více informací ZDE.

6. 4. 2020

ZOOM meeting - Informační den H2020 MSCA IF

Dne 15. 4. od 9:00 do 11:00 bude pořádán ZOOM meeting k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Meeting se bude věnovat tématu dvouletému financování PostDoc studentů, a tématům jako:

 • pro koho je grant určen,
 • jeho poslání,
 • klíč k úspěchu, hodnocení,
 • seznámení se šablonou grantu,
 • získání podpory,
 • lhůty a interní procesy přípravy a předkládání návrhů…

Registrace nutná, více informací ZDE.

3. 9. 2019
Informační den a partnerská burza ve Varšavě

Informační den se uskuteční 14. - 15. října 2019 ve Varšavě.

První den se bude věnovat tématům, která se otevřou ve výzvě SwafS v prosinci 2019. Měly by zaznít důležité informace (včetně nácviku podávání návrhů projektů) pro aktéry v oblasti SwafS.

Druhý den akce budou mít účastníci možnost setkat se s potenciálními partnery do projektu v předem domluvených schůzkách. Mohou prezentovat svá pracoviště, vést rozhovor s možnými spolupracovníky, a snažit se o sestavení eventuálního konsorcia projektu.

Účast na semináři je bezplatná, omezení je stanoveno pouze na 2 účastníky reprezentující MUNI.

Pozvánka
Registrace

16.8.2019

Seminář zaměřený na programy ÉTA, KAPPA, DELTA 2, cofundové výzvy a HORIZONT 2020

 

Termín: seminář se uskuteční dne 13. 9. 2019 od 10:00 do cca 15:00

Místo konání: v prostorách FSS v místnosti P51 (Joštova 10)

Program: Seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

 

Akce je určena pro vědce, pracovníky projektové podpory, ekonomické pracovníky a další zájemce o aktuální dění ve světě podpory aplikovaného výzkumu.

 

Přihláška na seminář je dostupná zde.

Podrobný program semináře je dostupný zde.

 

13. 6. 2019
Prezentace z informačního dne pro společenskou výzvu 6 programu H2020

Informační den se uskutečnil 12. června 2019. Prezentace z infodne naleznete ZDE.

7. 6. 2019
Seminář "Etické aspekty programu H2020"

Odbor výzkumu RMU organizuje ve spolupráci s TC AV ČR seminář zaměřený na etické aspekty programu H2020Seminář se bude konat 26. 6. 2016 od 12,00 hod v bývalé budově LF na Komenského nám. 2, místnost 300. Program s možností registrace naleznete ZDE.

31. 5. 2019
European Research and Innovation Days - Dny evropského výzkumu a inovací

Dny evropského výzkumu a inovací  pořádá Evropská komise v Bruselu ve dnech 24. - 26. září 2019. Událost bude pokrývat širokou škálu témat řešených v rámci programu H2020. Součástí bude i Konference o evropských výzkumných politikách (24. - 26. září), Inovační hub a výstava Science is Wonderful (25. - 26. září).

Předběžný program je již k dispozici ZDE.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách konference.

22. 5. 2019
Informační den pro společenskou výzvu 6 programu H2020

Informační den se uskuteční 12. června 2019 od 10:00 v zasedací místnosti Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Na semináři budou představeny chystané výzvy Společenské výzvy 6 a programu SwafS. Bude také v základních rysech představen chystaný program Horizon Europe, který má být nástupcem H2020. Podíváme se také na účast českých týmů ze společenských věd v H2020, přičemž se pokusíme nahlédnout, jak se podařilo společenskovědním týmům integrovat do projektů jiných společenských výzev. Účast na semináři je bezplatná, registrovat se můžete do pondělí 10. června 2019.

Pozvánka
Registrace

20. 5. 2019
Informační den - Evropské výzkumné infrastruktury a MSCA

Informační den evropské výzkumné infrastruktury a akcí Marie Skłodowska-Curie se uskuteční 20. června v TC AV ČR. Informační den poskytne informace o plánovaných výzvách v roce 2019-2020, výsledcích výzev již uzavřených a výhled o směřování nového programu Horizont Evropa pro oblast výzkumných infrastruktur i akcí "Marie Skłodowska-Curie." Seminář je určen pro širokou výzkumnou komunitu i manažery projektů. Podrobné informace včetně programu a registrace naleznete ZDE.

20. 5. 2019
Seminář k přípravě projektů do výzvy TWINNING

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. 6. 2019 seminář k přípravě návrhů projektů do poslední výzvy TWINNING v programu H2020 (označení WIDESPREAD-05-2020). Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami příprav jednotlivých částí projektového návrhu, s finančními specifiky a nezbytnými strategiemi, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy předchozích výzev, pohled hodnotitelů (nejčastější chyby), průběh hodnoticího procesu a zkušenosti s realizací nových českých projektů (návrh programu je zde). Účast na semináři je bezplatná, nicméně registrace je nezbytná vyplnění formuláře.

25. 4. 2019
Shift2Rail Call 2019 je otevřena

Výzva Shift2Rail Call for Proposals 2019 je otevřena do 18. června 2019. Detaily jsou k dispozici ZDE.

25. 4. 2019
Innovative Enterprise Week 2019

V rumunské Bukurešti se bude konat ve dnech 19.-21. června 2019 konference Innovative Enterprise Week 2019, jež je tradičně pořádána ve spolupráci Evropské komise a předsedajícího státu v Radě EU. Hlavními tématy budou připravované inovační nástroje Evropské rady pro inovace - Parthfinder a Accelerator a finanční nástroje pro podporu inovací. Další informace jsou dostupné ZDE.

25. 4. 2019
Publikace Evropské komise o přechodu k cirkulární ekonomice

Evropská komise vydala novou publikaci Accelerating the transition to the circular economy – Improving access to finance for circular economy projects. Jedná se o zprávu odborné skupiny k financování oběhového hospodářství, která analyzovala bariéry přechodu k CE a označila oblasti, ve kterých by měla být poskytovány pobídky. Celý dokument naleznete ZDE.

10. 4. 2019
Workshop pro zájemce o H2020 ERC Starting/Consolidator granty

Technologické centrum Akademie věd a Univerzita Karlova zvou zájemce na workshop zaměřený na zpracování konkurenceschopného návrhu ERC grantu. Workshop se uskuteční 20. a 21. května 2019 v Praze na adrese Ovocný trh 5, v Malé aule (Karolinum) Univerzity Karlovy. Workshop je určený pouze pro zájemce, kteří již intenzivně pracují na projektovém návrhu se záměrem podat jej v rámci výzev Pracovního programu ERC 2020.

Pro účast na workshopu je nutné, aby zájemce nejpozději do 2. 5. 2019 zaslal Z. Dvořákové (dvorakovaz@tc.cz) svoje CV (max. 2 strany), přehled dosavadních výsledků (max. 2 strany) a abstrakt projektu (max. 2000 znaků), vše v jednom souboru a zpracované podle Informací pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty. Dřívější předběžná registrace je vítána. Registrace bude na základě posouzení zaslaných materiálů potvrzena nejpozději 16. 5. 2019.

Více informací včetně předběžného programu naleznete ZDE.

21. 3. 2019
Nabídky partnerství v rámci výzvy H2020-SwafS-2018-2019 (Science with and for Society)

Aktuální nabídky partnerství pro projekty v oblasti Věda se společností a pro společnost jsou k vyhledání na twitterovém účtu sítě národních kontaktů pro SwafS ZDE. Zadáte-li hashtag #SwafSpartnersearch, zobrazí se všechny zprávy obsahující partnerské nabídky/poptávky. Několik příkladů nabídek partnerství si můžete prohlédnout přímo ZDE.

3. 3. 2019
Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Dne 2. dubna 2019 pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Budou prezentovány jednotlivé akce MSCA: Inovativní školící sítě (ITN), Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF), Výměnné pobyty (RISE), Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) a Evropská noc vědců.

3. 3. 2019
Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty

Ve dnech 20. a 21. května 2019 se bude konat v prostorách Univerzity Karlovy workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator (případně Advanced) granty. Workshop pořádaný Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou je zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC. Podmínky účasti budou zveřejněny na konci března, kdy bude spuštěna registrace.

17. 1. 2019
Výzva H2020-SwafS-2018-2019 (Science with and for Society)

V rámci programu Horizon 2020 je aktuálně otevřena výzva H2020-SwafS-2018-2019 (Science with and for Society). Výzva je otevřena pro akce typu CSA (koordinační a podpůrné aktivity) a RIA (výzkumné a inovační aktivity). Uzávěrka témat pro podávání jednokolových návrhů projektů je 2. dubna 2019, pro dvoukolové návrhy je druhým temínem 7. listopad 2019. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

14. 1. 2019
Informační den Shift2Rail

Dne 6. 2. 2019 pořádá v Bruselu Shift2Rail informační den, který se zaměří na přehled informací o programu (Shift2Rail Research & Innovation Programme) s důrazem na nadcházející možnosti financování v rámci H2020. Více informací naleznete zde.

17. 12. 2018
Prezentace z akce "
Národní informační den o grantech ERC"

Dne 27. 11. 2018 pořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC). V rámci akce zazněly prezentace týkající se dopadu grantů ERC v Evropě a v České republice, psaní projektových žádostí, evaluačního procesu a institucionální podpory poskytované žadatelům. Odpolední blok byl věnován příkladům úspěšných projektů, jejichž předkladatelé sdíleli s účastníky své zkušenosti, včetně předání užitečných tipů a rad. Prezentace z akce naleznete ZDE.

28. 11. 2018
Seminář ke Společenské výzvě 6 - Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost

Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy pořádají dne 5. prosince 2019 informační seminář "Aktuální výzvy SPOLEČENSKÉ VÝZVY 6 Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost". Bližší informace k místě a času konání najdete v POZVÁNCE.

Registrace je otevřena do 30. 11. 2018.

12. 11. 2018
Akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky EK

Evropská komise představila aktualizovaný akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, který má posílit vztah mezi společností, životním prostředím a ekonomikou Evropy. Na vytvoření udržitelné oběhové bioekonomiky se musí podílet společně veřejný i soukromý sektor. Akční plán je součástí aktualizované strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu „Research and Innovation A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment“.

Více informací naleznete ZDE.

12. 11. 2018
Prezentace z Národního infodne - inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

Dne 7. 11. 2018 se pod patronátem Ministerstva dopravy ČR a Technologického centra AV ČR uskutečnil Národní informační den Aktuální výzvy programu Horizont 2020 – inteligentní, ekologická a integrovaná doprava.

Prezentace z informačního dne jsou dostupné ZDE.

29. 10. 2018
Seminář "Propojení výzkumu a podnikání: příležitosti v programu Horizont 2020"

Dne 4. prosince 2018 se bude v prostorách Technologického centra AV ČR konat seminář pořádaný ve spolupráci s Research Executive Agency Evropské komise "Propojení výzkumu a podnikání: příležitosti v programu Horizont 2020". Cílem je účastníky seznámit s možnostmi, které se nabízejí pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru, a to především v oblastech akce Marie Sklodowska-Curie a Evropská rada pro inovace. Podrobnější informace a možnost registrace budou v nejbližší době doplněny.

29. 10. 2018
Konference o významu společenských věd v evropském výzkumu

Ve dnech 27. a 28. listopadu se ve Vídni v rámci rakouského předsednictví radě EU uskuteční konference na téma "Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented research". Hlavním tématem bude místo společenských věd v evropském výzkumu, měření a hodnocení jejich dopadu a také jejich budoucnost v novém rámcovém programu. Další informace najdete zde.

Akce je v tuto chvíli plně obsazena, bude ji však možno sledovat online.

22. 10. 2018
Národní informační den o grantech ERC

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady, který se uskuteční 27. listopadu 2018 v prostorách Karlovy University v Praze, od 9 do 15 hodin. Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Registrace

22. 10. 2018
Národní informační den - inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

Národní informační den Aktuální výzvy programu Horizont 2020 – inteligentní, ekologická a integrovaná doprava se uskuteční dne 7. 11. 2018 v budově Technologického centra Akademie věd ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Akci pořádá Ministerstvo dopravy ČR a Technologické centrum AV ČR. Zájemci se mohou registrovat do 4. 11. 2018 (resp. do vyčerpání kapacity), účast je zdarma.

Program a registrace

22. 10. 2018
Prezentace z infodne - společenské výzvy 2 a 5

Dne 11. října 2018 se v prostorách České zemědělské univerzity uskutečnil Národní informační den programu H2020 pro společenské výzvy 2 (Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) a 5 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny). Klíčovou přednášku k SC2 přednesl zástupce Evropské komise Doru-Leonard Irimie, další informace se týkaly SC5 (Čejková), podpoře mezinárodní spolupráce na ČZU (Hejnák) či užitečné rady od zkušeného předkladatele a hodnotitele projektů (Charvát). Strukturu budoucího programu Horizon Europe představila Naďa Koníčková.

Prezentace z infodne

22. 10. 2018
Nabídka spolupráce - Španělsko - výzvy SC2

Španělská organizace Valencian Institute of Agricultural Research(IVIA) nabízí spolupráci pro tato témata pracovního programu:

 • CE-RUR-08-2018- 019-2020 (IA). Closing nutrient cycles Scope B.[2019] Bio-based fertilisers from animal manure
 • CE-SFS-39-2019 (IA). High quality organic fertilisers from biogas digestate
 • CE-RUR-10-2019 (IA). Circular bio-based business models for rural communities
 • LC-CLA-02-2019 (RIA). Negative emissions and land-use based mitigation assessment
 • LC-CLA-06-2019 (RIA). Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services

Více informací naleznete ZDE.

22. 10. 2018
Nabídka spolupráce - Velká Británie - Energy Systems Catapult

Nabídka spolupráce zahrnuje pět hlavních oblastí zájmu:
1. Modelování - modelování a analýza na mezinárodní, národní, regionální, městské a objektové úrovni s cílem porozumět rizikům a příležitostem různých přechodových cest k nízkouhlíkovému energetickému systému.
2. Spotřebitelské informace - budování a využívání stávajících vztahů s odběrateli energie za účelem získání poznatků o nových obchodních modelech a nových hodnotových návrzích.
3. Digitalizace - digitalizace energetického systému, sběr "big data" - zejména o provozu systému a využívání energie, aplikace analytických metod, inovace.
4. Systémová integrace - vytváření a užívání nových tržních modelů, definování procesů řízení změn, požadavky na integraci systémů a technologií.
5. Infrastruktura a engineering - podpora vytváření a provozu sdílených zkušebních a demonstračních ekosystémů na podporu reálného testování inovativních technologií, obchodních modelů a marketingových opatření v komplexních budoucích prostředích.

Více informací naleznete v přiložené PREZENTACI.

21. 9. 2018
Prezentace k přípravě
„Horizon Europe“ (2021-2027)

Dne 4.9.2018 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027). Cílem akce bylo představení struktury a cílů programu Horizon Europe a zejména umožnění diskuse nad tímto zásadním prvkem Evropského výzkumného prostoru s jeho potenciálními uživateli.

Prezentace z akce naleznete zde.

15. 1. 2018
H2020 – Brožura TC AV ČR „Šíření excelence a rozšiřování účasti“

V závěru roku 2017 vydalo TC AV ČR novou brožuru s názvem „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ (SEWP). Brožura představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit umožňujícím státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňuje nástroj na podporu politik (PSF), program COST a projekt podporující networking národních kontaktních pracovníků. Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech relevantních výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů. Elektronická verze brožury je ke stažení zde.

15. 1. 2018
H2020 – materiály z infodne „Věda se společností a pro společnost“

14. prosince 2017 se v TC uskutečnil informační den pro program Věda se společností a pro společnost (SwafS). Byly představeny nově otevřené výzvy programu, zkušenosti hodnotitele s hodnocením projektů z této oblasti a závěrem i aktuální témata společenské výzvy 6 zaměřené na společenské vědy. Materiály naleznete zde.

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 4