Grantová agentura ČR

Základní informace

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

Cíle GA ČR:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

TYPY PROJEKTŮ

Standardní

 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer reviewsystému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

Juniorské

Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením.

 • Délka trvání projektu je 2–3 roky.
 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.

Mezinárodní – LA

GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.

 • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Mezinárodní – bilaterální

GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
- National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
- Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).
 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Více informací najdete na stránkách https://gacr.cz/ .

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

8. 4. 2020
Výzva k podávání návrhů - URGENT FUNDING SARS-COV-2

Grantová agentura ČR vyhlásila Výzvu k podání návrhů projektů hodnocených na principu LA grantu, tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds). Text výzvy je dostupný ZDE.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily - Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace.

Návrhy projektů lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 dle pravidel rakouské agentury FWF.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

6. 4. 2020

Online seminář – dotační příležitosti pro mladé vědce

NETME Centre VUT si Vás dovoluje pozvat na online seminář Dotační příležitosti pro mladé vědce. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 15. dubna od 12:30 do 14:30.

Program:

 • Prezentace s přehledem vnitřních a tuzemských projektů (GA ČR, TA ČR...)
 • H2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship
 • ERC granty
 • Řešitelé projektů a jejich zkušenosti, tipy, triky, rady

Registrace nutná, více informací ZDE.

24. 2. 2020

Grantová agentura ČR – soutěž 2021

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů základního výzkumu (standardní, Junior Star, Expro, mezinárodní) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

 

Termín pro podání projektů je 7. dubna 2020, přičemž je nutné počítat s dostatečnou rezervou na přípravu žádosti, proto nechť se zájemci ozvou co nejdříve.

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

 

16. 1. 2020
Výzva k podávání švýcarsko-českých návrhů projektů

Grantová agentura ČR vyhlásila Výzvu k podání švýcarsko-českých návrhů projektů v základním výzkumu. Výzva je otevřena pro všechny obory základního výzkumu. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě „Lead Agency“ (LA) principu, tzn. návrhy budou hodnoceny v roce 2020 pouze švýcarskou agenturou (Swiss National Science Foundation – SNSF).

Přístup do švýcarské aplikace na podávání projektů mají pouze výzkumníci pracující ve Švýcarsku. Základní informace v češtině i v angličtině naleznete ZDE.

Výzva bude ukončena 8. 4. 2020, přičemž je nutné počítat s dostatečnou rezervou na přípravu žádosti.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

25. 2. 2019
Grantová agentura ČR – soutěž 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nový ročník veřejné soutěže, která umožňuje podání návrhů standardních, juniorských a bilaterálních (mezinárodních) projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2020. Dne 8. března proběhne na FSS seminář GA ČR, v návaznosti na něj se uskuteční interní seminář, který proběhne 12. března v Akademickém klubu. Prosíme o nahlášení zájemců kvůli další komunikaci a zaslání pracovní šablony rozpočtu.

Soutěž končí dne 8. dubna 2019, je však nutné předložit projekt k interní kontrole do 22. března. Případné úpravy je pak nutné provést do 5. dubna, kdy by měl být projekt nachystán k odeslání.

Osobní konzultace poskytuje po předchozí domluvě Ing. Lucie Winklerová, Ph.D., která je kontaktní osobou na ESF - lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

14. 1. 2019
Grantová agentura ČR – LA granty

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu k předkládání návrhů rakousko-českých projektů v základním výzkumu ("LA granty"). Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu, tedy i do oboru společenské a humanitní vědy. Výzva bude ukončena 12. 4. 2019, přičemž je nutné počítat s dostatečnou rezervou na přípravu žádosti. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Winklerovou, Ph.D., lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

16. 5. 2018
Grantová agentura ČR – EXPRO projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Projektové návrhy je možné podávat do 28. 6. 2018, návrhy je nutné konzultovat na Oddělení pro strategii a projektovou podporu s min. dvoutýdenním předstihem. Předpokládaný začátek řešení je 1. 1. 2019, doba realizace 5 let, rozpočet maximálně 50 mil. Kč. Navrhovatelem musí být vědec s prokazatelnými vynikajícími výsledky v mezinárodním měřítku. V průběhu řešení nebo max. 1 rok po ukončení řešení musí hlavní řešitel podat návrh projektu Evropské výzkumné rady (granty ERC). Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Lucie Winklerová, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 54949 6340.

5. 3. 2018
Grantová agentura ČR – soutěž v roce 2018

Soutěž umožňuje podání návrhů standardních, juniorských a bilaterálních (mezinárodních) projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2019. V pátek 9. března proběhne na naší fakultě seminář k této soutěži, který pořádá přímo GA ČR. Dále se uskuteční interní seminář, který proběhne ve čtvrtek 15. března od 9:30 hod v Akademickém klubu. Prezentované informace následně budou rozeslány všem zájemcům. Soutěž končí dne 11. dubna 2018, vzhledem k velikonočním svátkům je však potřeba předložit projekt k interní kontrole do 27. března. Případné úpravy je pak nutné provést do 9. dubna, přičemž 10. dubna by měl být projekt nachystán k odeslání. Prosíme o nahlášení zájemců kvůli další komunikaci a zaslání kontrolní tabulky pro sestavení rozpočtu projektu. V neposlední řadě nabízíme možnost osobní konzultace od 15. do 28. března, a to v časech od 7:30 do 15:30, resp. do 17:30 po předchozí domluvě. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Winklerová, lucie.winklerova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6340, mob. 775 882 668.

Více informací naleznete v databázi projektových výzev – zde.

18. 12. 2017
Rakousko-české projekty v základním výzkumu („LA granty“)

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k předkládání návrhů společných rakousko-českých projektů v základním výzkumu. Projekty musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Projekty se začátkem řešení v roce 2019 mohou být řešeny maximálně 3 roky. Deadline pro podávání návrhů je 16. 3. 2018, termín pro přípravu návrhů na ESF je stanoven o měsíc dříve, tj. 16. 2. 2018. Více informací naleznete v Databázi projektových výzev – odkaz viz výše.

4. 12. 2017
Vyhlášení výsledků GA ČR 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 1. 12. 2017 výsledky veřejných soutěží v roce 2017. Seznam podpořených projektů je k nalezení na https://gacr.cz/…ch-projektu/. ESF MU je zapojena do čtyř podpořených projektů. Katedra veřejné ekonomie bude ve dvou případech řešitelským a v jednom spoluřešitelským pracovištěm, další z podpořených projektů bude řešen Katedrou financí.

Vyhlášené výzvy

URGENT FUNDING SARS-COV-2

Řešené projekty


Celkový počet projektů: 12


Předchozí 1 2 Další