Ostatní příležitosti

Základní informace

V rámci sledování ostatních příležitostí je věnována pozornost méně frekventovaným grantovým schématům či pořádaným odborným akcím, ať už z důvodu četnosti výskytu, rozsahu, tematického zaměření, příp. dalších aspektů. Tyto příležitosti však mohou být zajímavým doplněním běžných aktivit.

Jedná se např. o doplňkové nástroje jednotlivých ministerstev (podpora mezinárodní spolupráce, mobility, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, apod.) nebo schémata typu Česko-polské fórum, Nadace Vodafone a další. Uvádíme zde také informace o odborných konferencích, seminářích, informačních dnech a podobných akcích.

Pokud byste měli zájem o využití externího nástroje pro vyhledávání výzev, vyzkoušejte si aplikaci ANLUPA.

Do aplikace se můžete přihlásit přes UČO a sekundární heslo. Prostřednictvím funkce strážce výzev je možné dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Aplikace ANLUPA byla vyvinuta v rámci programu EUPRO II, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v rámci projektů EUPRO II LE 12005 (KAMPUŠ) - řešen na VŠCHT Praha a EUPRO II LE 13002 - řešen na ČVUT v Praze.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Aktuality a vyhlášené výzvy

Aktuality

 

24. 2. 2020

MŠMT - VÝZVA Č. 5 - AKTION PRO ROK 2020, ČESKO – RAKOUSKO

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Žádosti je možné předkládat do 6. 4. 2020, pro interní kontrolu na ESF je nutné dodržet dřívější datum 30. 3. 2020.

V případě předběžného zájmu kontaktujte Mgr. Bc. Davida Póče – david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 4492.

Více informací naleznete ZDE.

26. 11. 2019

Workshop k programu Partnerství znalostního transferu

Dne 10. 12. 2019 ve 13:00 pořádá JIC workshop k programu Partnerství znalostního transferu, který je organizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace.

Cílem akce je představit aktuálně otevřenou výzvu na podporu tvorby partnerství mezi malým a středním podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Více informací a registraci najdete na webu JIC https://www.jic.cz/akce/workshop-partnerstvi-znalostniho-transferu/

21. 11. 2019

Online informační seminář Erasmus+, KA1

 

Online informační seminář k Výzvě 2020 pro žadatele o grant v rámci Erasmus+ Klíčová aktivita 1: Projekty mobility osob / vysokoškolské vzdělávání (aktivita KA103). 

 

Termín: 17. 12. 2019

Seminář bude probíhat online – detaily ohledně semináře budou přístupny po ukončení registrace.

Registrace nutná ZDE.

 

 

21. 11. 2019

Online informační seminář Erasmus+, KA1

 

Online informační seminář k Výzvě 2020 pro žadatele o grant v rámci Erasmus+ Klíčová aktivita 1: Projekty mobility osob / vysokoškolské vzdělávání (aktivita KA107). 

 

Termín: 17. 12. 2019

Seminář bude probíhat online – detaily ohledně semináře budou přístupny po ukončení registrace.

Registrace nutná ZDE.

 

 

21. 11. 2019

Informační seminář Erasmus+, KA1, KA2

 

Informační seminář k Výzvě 2020 pro žadatele o grant v rámci Erasmus+ Klíčová aktivita 1: Projekty mobility osob / vysokoškolské vzdělávání (KA103)Klíčová aktivita 2 - Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání (KA203).

 

Termín: 11. 12. 2019

Místo konání: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, místnost Diamant (v přízemí)

Registrace nutná ZDE.

 

 

21. 11. 2019

Informační seminář Erasmus+, KA1

 

Informační seminář k Výzvě 2020 pro žadatele o grant v rámci Erasmus+ Klíčová aktivita 1: Projekty mobility osob / vysokoškolské vzdělávání (KA103 a KA107).

 

Termín: 3. 12. 2019

Místo konání: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, místnost Diamant (v přízemí)

Registrace nutná ZDE.​

 

 

20. 11. 2019

Informační seminář Erasmus+, KA2

 

K nově vyhlášené Výzvě 2020 Erasmus+ pořádá Dům zahraniční spolupráce Informační seminář k předkládání žádostí. Seminář je zaměřen na Klíčovou aktivitu 2 – Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Termín: 25. 11. 2019

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3, zasedací místnost NB 177B, rektorát

Program a registraci naleznete ZDE.

 

 

20. 11. 2019

Informační seminář Erasmus+, KA1

 

Informační seminář k Výzvě 2020 pro žadatele o grant v rámci Erasmus+ Klíčová aktivita 1: Projekty mobility osob / vysokoškolské vzdělávání (KA103 a KA107).

 

Termín: 28. 11. 2019

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1, 601 90 Brno, Štukový sál (3. patro)​

Registrace nutná ZDE, program ke stažení ZDE.

 

 

7. 11. 2019

Erasmus+ Výzva 2020

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil informaci o vyhlášení Výzvy 2020 v rámci Erasmus+. Alokovány jsou prostředky na veškeré klíčové aktivity:

  • KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA3 – Podpora reformy politiky
  • Program Jean Monnet

Délka trvání projektu je stanovena na 2-3 roky. Termíny podání žádosti se liší v návaznosti na zvolenou klíčovou aktivitu, nejbližší termín podání: 5. 2. 2020.  

Bližší informace naleznete v Databázi projektových výzev a v dokumentech zveřejněných v rámci vyhlášení výzvy – ZDE.

4. 11. 2019

Výzvy Domu zahraniční spolupráce - EHP

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil dvě výzvy v rámci programu Vzdělávání, podporovaného prostřednictvím Fondů EHP. Bližší informace o výzvách naleznete v Databázi projektových výzev - viz odkazy níže a na webových stránkách DZS. Uzávěrka příjmu žádostí je 12. 2. a 19. 2. 2020, resp. sběr žádostí na ESF 27. 1. 2020.

2. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit

- k výzvě bude v Praze dne 26. 11. 2019 uskutečněn Informační seminář.

 

2. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce

- k výzvě bude v Praze dne 28. 11. 2019 uskutečněn Informační seminář.

 

Registrace na semináře nutná ZDE.

 

V případě předběžného zájmu kontaktujte Mgr. Bc. Davida Póče – david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 549 49 4492.​

 

19. 6. 2019
MŠMT - Vyhlášení 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, končí dne 30. července 2019.

Poskytovatel uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 17. července 2019 v 10:00 hodin  v zasedací místnosti č. C081 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Zájemci o účast na semináři se musí registrovat e-mailem u kontaktní osoby na adrese sarka.komendova@msmt.cz. V předmětu elektronické zprávy je třeba důsledně uvádět text „ERC CZ-SEMINAR“.

Zpráva musí obsahovat jméno zájemce (včetně titulů), e-mailovou adresu a kontaktní telefon pro případ změny místa či termínu konání semináře, název uchazeče (právnické osoby), kterou zájemce zastupuje, a případné dotazy vztahující se ke zpracování a předložení návrhu projektu.

Více informací naleznete ZDE.

24. 4. 2019
MŠMT - VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů všech oblastí základního výzkumu. Žádosti je možné předkládat do 18. 6. 2019, pro interní kontrolu na ESF je nutné dodržet dřívější datum 24. 5. 2019.

Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících ze/do zahraničí (v max. výši 100 000,- Kč/rok, tzn. 200 000,- Kč/projekt).

Podporovány budou krátkodobé pobyty o délce 1-15 dní i dlouhodobé pobyty o délce 1-3 měsíce.

Bližší informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

3. 4. 2019
MŠMT - VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů všech oblastí základního výzkumu. Žádosti je možné předkládat do 31. 5. 2019, pro interní kontrolu na ESF je nutné dodržet dřívější datum 10. 5. 2019.

Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (v max. výši 100 000,- Kč/rok, tzn. 200 000,- Kč/projekt).

Podporovány budou krátkodobé pobyty o délce 1-15 dní i dlouhodobé pobyty o délce 1-3 měsíce.

Bližší informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

1. 4. 2019
Pátá železniční konference Pardubice

Konference s názvem "Česká a evropská železnice pro 21. století - jeden společný trh" se uskuteční ve dnech 11. - 12. dubna 2019 v kongresovém centru Kunětická hora, Dříteč. Program a registrace jsou k dispozici ZDE.

1. 4. 2019
17. evropský kongres o dopravě

Ve dnech 13. - 14. června se ve slovenské Žilině koná 17. Evropský kongres o dopravě s podtitulem "New Trends in Transport Systems". Mezi trendy, na které se konference zaměří, jsou např. rozvoj sítí, bezpečnost dopravy, ITS nebo otázky dopadu na životní prostředí. Akce je zpoplatněna. Podrobnosti a registrační formulář naleznete ZDE.

13. 3. 2019
MŠMT - VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů všech oblastí základního výzkumu. Žádosti je možné předkládat do 28. 6. 2019, pro interní kontrolu na ESF je nutné dodržet dřívější datum 1. 6. 2019.

Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (v max. výši 78.000,- Kč/rok, 156.000,- Kč na celý projekt).

Bližší informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

3. 3. 2019
Česká rozvojová agentura - PODPORA SPOLUPRÁCE MEZI ČESKÝMI A UKRAJINSKÝMI UNIVERZITAMI A VYSOKOŠKOLSKÝMI PRACOVIŠTI

Projekty předložené v rámci této dotační výzvy budou zaměřeny na asistenci ukrajinským univerzitám a vysokoškolským pracovištím prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol. Prioritně budou podpořeny projekty s některým z následujících tematických zaměření:
- Implementace prvků reformního programu Nová ukrajinská škola do pedagogického vzdělávání, včetně problematiky inkluze;
- Budování a posilování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti;
- Posilování výzkumných kapacit a vědecké spolupráce mezi univerzitami s důrazem na podporu mladých vědců;
- Posilování spolupráce vysokých škol se soukromým sektorem, včetně metodické podpory při přípravě vzdělávacích plánů;
- Posilování role vysokých škol v rámci místních komunit a života společnosti.

Žádosti je možné podávat do 1. 4. 2019, pro interní kontrolu na ESF je stanoveno datum 15. 3. 2019.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

3. 3. 2019
MŠMT - VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů všech oblastí základního výzkumu. Žádosti je možné předkládat do 30. 4. 2019, pro interní kontrolu na ESF je nutné dodržet dřívější datum 15. 4. 2019.

Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (v max. výši 100 000,- Kč/rok, tzn. 200 000,- Kč/projekt).

Podporovány budou krátkodobé pobyty o délce 1-15 dní i dlouhodobé pobyty o délce 1-3 měsíce.

Bližší informace jsou k nalezení v Databázi projektových výzev.

30. 1. 2018
1. otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy byla ukončena

1. otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy v rámci tzv. Norských fondů byla ukončena předčasně z důvodu vyčerpání alokované částky. Druhá výzva Fondu by měla být otevřena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

23. 1. 2019
Česko-bavorská/česko-německá spolupráce vysokých škol 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí podporu touto formou:
- stipendijní programy 2019 (letní školy v Bavorsku i ČR, studijní pobyty v ČR, stáže v ČR).
- grantové programy (žádost podává bavorská vysoká škola): „Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019“ (Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2019); „Příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2019“ (Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2019)

Další nabídky týkající se oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol:
Výzva „GAČR-DFG Cooperation: Possibility for Joint German-Czech Research Projects“ je určena pro česko-německé výzkumné projekty v letech 2020 – 2022. Podmínkou podpory je silná interakce mezi německými a českými výzkumnými týmy ve všech oblastech základního výzkumu.

Dne 5. února 2019 se v Praze uskuteční „Czech-German Day of Applied Science“, který bude pořádán Radou pro výzkum, vývoj a inovace Vlády České republiky a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze. Registrace je otevřena do 28. 1. 2019.

Více informací je k nalezení v Databázi projektových výzev.

23. 1. 2019
Program „AKCE ČR – Rakousko – spolupráce ve vědě a vzdělávání“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje o vyhlášené výzvě č. 5 programu „AKCE ČR – Rakousko: spolupráce ve vědě a vzdělávání“. Těžištěm podpory formou dotace je minimálně jedna z určených aktivit, např.:
- projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
- společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
- společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
- výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
- letní odborné školy z různých vědeckých disciplín a další.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) do 15. 4. 2019 na období realizace projektů od 15. 6. do 31. 12. 2019,
b) do 15. 9. 2019 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2019.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev.

23. 1. 2019
Erasmus+ Strategická partnerství KA2 pro VŠ

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil prezentaci k předkládání žádostí o grant v aktivitě Erasmus+ Strategická partnerství KA2 pro VŠ, výzva 2019. V prezentaci jsou základní informace o klíčových aktivitách a průřezových/specifických prioritách, na něž musí strategické partnerství cílit, dále výčet podporovaných aktivit a přehled pravidel financování. Partnerství mohou vytvořit minimálně 3 organizace ze tří programových zemí. Délka trvání projektu je 2-3 roky. Termín podání žádosti: 21. 3. 2019.

Prezentaci s bližšími informacemi naleznete ZDE.

14. 1. 2019
Výzvy Domu zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil dvě výzvy v rámci programu Vzdělávání, podporovaného prostřednictvím Fondů EHP. Bližší informace o výzvách naleznete v Databázi projektových výzev - viz odkazy níže. Uzávěrka příjmu žádostí je 4. 3. 2019, resp. 11. 3. 2019.

1. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit

1. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce
- k výzvě bude v Praze dne 22. 1. 2019 uskutečněn seminář. Registrace je otevřena do 18. 1. 2019.

2. 1. 2019
Česko-německý den aplikovaného výzkumu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR a Ambasáda Spolkové republiky Německo Vás zvou na česko-německý den aplikovaného výzkumu, který se uskuteční v Lichtenštejnském paláci v Praze, ul. U Sovových mlýnů 506/4, v úterý 5. února 2019 od 9:30 hod. Pracovním jazykem je angličtina.

Akce je zaměřena na posílení spolupráce České republiky a Německa v oblasti aplikovaného výzkumu a technologického transferu. Pozornost bude věnována přehledu strategií a priorit obou zemí, schémat a programů podpory aplikovaného výzkumu, vhodných způsobů spolupráce, dále klíčovým faktorům úspěchu a důležitým výzvám. Účastníci budou také seznámeni s možnostmi financování a připravovanými dotačními výzvami.

Registrace bude otevřena přibližně v polovině ledna. Pro více informací můžete kontaktovat p. Janu Lachmann, tel. +420 257 113 242, email wiss-10@prag.diplo.de.

1. 10. 2018
Stipendium Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi. Účelem programu je vzbudit zájem o jazyk a kulturu sousední země, získání hlubšího náhledu do stavu vědeckého výzkumu a účast na vědecké výměně. Stipendium se neuděluje těm, kteří v Německu právě absolvovali jiný studijní pobyt, dále je vyloučena duplicita stipendií.

Stipendia jsou určena na jeden až dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společensko-vědných oborů. V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Stipendisté musí během pobytu pracovat na projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.

Bližší informace ke stipendiu Česko-německého fondu budoucnosti (včetně termínů a formuláře žádosti) najdete na webových stránkách Česko-německého fondu budoucnosti: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/

3. 9. 2018
1. otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. 8. 2018 první otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Více informací naleznete v Databázi projektových výzev a v dokumentech zveřejněných v rámci vyhlášení výzvy - ZDE.

Řešené projekty

Přehled řešených projektů v konkrétním dotačním schématu získáte nastavením filtrů v Editoru realizovaných projektů INET MU (ISEP).