Další příležitosti

Mezi další grantová schémata, která podporují realizaci výzkumných projektových záměrů, studijní pobyty a mnoho jiných aktivit, se řadí například Mezinárodní visegrádský fond, program meziregionální spolupráce ESPON 2020, program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy INTER-EXCELLENCE, Norské fondy a ostatní průběžně sledované nástroje. Podrobnější informace jsou k nalezení pod jednotlivými odkazy.