Podpora projektů

Konzultačním útvarem pro problematiku vědecko-výzkumných a rozvojových projektů řešených na ESF je Oddělení pro strategii a projektovou podporu (OSAPP), v případě interních projektů, např. Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU), je to potom Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace (OVVKK). Podpora při získávání dotací na řešení vědecko-výzkumných grantů a zapojení do projektů mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je určena akademickým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů.

Cílem Oddělení pro strategii a projektovou podporu je poskytovat informační, metodickou i ekonomickou podporu pro vědecko-výzkumné a rozvojové projekty v rámci široké škály grantových schémat – GA ČR, TA ČR, Horizont 2020, OP VVV, OP PIK, OP Z, OP ŽP, programy přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce Interreg, Mezinárodní visegrádský fond, ESPON 2020, Inter-Excellence, FRMU a další.

OSAPP nabízí:

  1. vyhledávání informací o aktuálních výzvách jak o domácích programových schématech výzkumu a vývoje, tak i o mezinárodních programech EU,
  2. vyhledávání dotačních příležitostí,
  3. zpracování metodických návodů pro podávání návrhů projektů v konkrétním programovém rámci,
  4. organizaci seminářů a informačních dnů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu,
  5. poradenskou činnost a podporu ve všech fázích projektu,
  6. poradenství a konzultace v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví a finančního řízení projektů ve spolupráci s příslušnými útvary,
  7. řízení výsledků výzkumu a vývoje do praxe,
  8. podporu při interní evaluaci projektů.

Stejně jako na stránkách jednotlivých dotačních programů je i zde k dispozici Formulář projektového záměru, jehož prostřednictvím můžete nezávazně zachytit základní parametry Vašeho záměru a odesláním o nich informovat Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU, které Vás následně bude kontaktovat.

Příklady realizovaných projektů

Adresář kontaktů Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.