Zásady tvorby rozvrhu

Studijní oddělení (SO) naimportuje (v polovině listopadu/června) rozvrh do následujícího období v ISu, poté rozešle e-mail osobám, které jsou pověřeny vedoucími kateder (osoba pověřena vedoucím katedry – OPVK) s informací o termínech, ve kterých je možné s rozvrhem manipulovat.

Ve stanovených termínech*, které se mohou mírně lišit dle aktuálního kalendáře, pak OPVK hlásí případné změny na SO (rozvrhy prezenčního studia – Lucie Malá (zástup Zuzana Mikulášová), rozvrhy kombinovaného bakalářského studia – Gabriela Medková (zástup Barbara Szláviková) a navazujícího kombinovaného studia – Barbara Szláviková (zástup Gabriela Medková).

Konečný rozvrh musí být zveřejněn dle harmonogramu příslušného akademického roku.
Pokud by se po registracích vyskytl problém se seminárními skupinami, SO může upravit nejpozději do konce změn zápisu předmětů.

Nenaplněné seminární skupiny budou po změnách v zápisu předmětů z rozvrhu smazány.

MT205 – učebna je určena pro Francouzsko-české magisterské studium veřejné správy (MFTAP).

S307 – učebna je určena pro doktorské studium.

P312, S309 – učebny jsou určené pro Zahraniční oddělení.

S402 – učebna je určena pro výuku jazyků.

S315 – učebna je určena pro výuku CŽV.

Osoby pověřené vedoucím katedry

 • KE – J. Šveňhová
 • KF – T. Plíhal
 • KPH – V. Radová
 • KRES – V. Klímová
 • KVE – J. Biskupová
 • KP – L. Hráčková
 • KAMI – M. Králová
 • OJA – L. Jurková
 • MFTAP – P. Hradecká
 • VaV – L. Přikrylová
 • Zahr. odd. – J. Nesvadbová

*prezenční studium – JARO: 1.–30. 11./- PODZIM: 1.–30. 6.
*kombinované studium – JARO: 15.–30. 11./- PODZIM: 1.–10. 6.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.