Informace pro oborové katedry k rozpisům na SZZ a archivům BP/DP

Jak je to s otevíráním archivů BP/DP

První pokus na obhajobu → otevřen, naplněn a zkontrolován archiv:

 1. BP/DP obhájena (A – E) = OK.
 2. BP/DP neobhájena:
  1. hodnocení „F“ → nutno otevřít druhý pokus na obhajobu (2. archív) → student vkládá typicky novou přepracovanou práci na základě doporučení SZZ komise.
  2. hodnocení „-“→ nutno otevřít druhý pokus na obhajobu (2. archív) → student má právo vložit přepracovanou práci (např. dle posudků, a i když ji neobhajoval) nebo může vložit i stejnou práci (měl dobré posudky, ale na SZZ se nedostavil a neomluvil se nebo omluva nebyla přijata), ale vždy musí být otevřen druhý pokus (2. archív), jinak studijní oddělení (SO) nemůže následně zadat druhé hodnocení, např. „-E“ .
  3. student se nedostavil, katedra doručí podepsaný SZZ protokol, ze kterého vyplývá, že se student nedostavil, ale následně byl ze SZZ řádně omluven (omlouvá výhradně SO, ne katedry) → SO hodnocení „-“ do IS nezadává → musí být následně obhajována tato dříve vložená práce., tj. druhý pokus (2. archív) se neotevírá!
  4. BP/DP ani napodruhé neobhájena → udělena výjimka na třetí pokus ->sekretářka otevírá třetí pokus (3. archív) → má na to v ISu práva. SO pak může zadat i třetí hodnocení do ISu.

Kdy není možné smazat (z Rozpisů (dříve balíků)) přihlášeného studenta na SZZ

 • tři pracovní dny před SZZ (potvrdilo-li SO, že dotyčný splnil podmínky připuštění ke SZZ).
 • pokud SO nepotvrdilo, smazat možné je na základě libovůli katedry, ale katedra musí neprodleně informovat SO, aby se stále dokola zbytečně nesnažilo kontrolovat podmínky splnění. Tuto možnost však důrazně nedoporučujeme – přináší to komplikace všem stranám. Byla-li již vložena BP/DP do archívu a student z Rozpisů byl na základě rozhodnutí katedry z Rozpisů smazán → je obhajována následně tato práce!

Kdy je možné přidat studenta do Rozpisů na SZZ

 • je doporučeno studenty nepřidávat po uplynutí termínu dle Harmonogramu akademického roku.
 • je však na libovůli katedry studenty do Rozpisů přidat (a v případě, že je chce přidat na SZZ komisi – musí být studenti dopřihlášeni do Rozpisů, neboť je to jediný doklad o tom, že se daný student na SZZ řádně přihlásil – Rozpisy se dlouhodobě archivují). Katedra však musí v kooperaci se SO mít potvrzeno, že daný student splnil podmínky ke SZZ!

Kdy student může přistoupit ke SZZ

 • když splní podmínky ke SZZ a SO tuto skutečnost potvrdí.
 • SO musí před samotným termínem SZZ v ISu potvrdit, že daný student podmínky splnil a může se SZZ zúčastnit.
 • Nesmí se stát, že libovůlí katedry je student připuštěn na SZZ bez ohledu na to, že katedra nemá SO potvrzeno splnění podmínek připuštění ke SZZ. V IS potvrzení splnění vypadá takto:
Celkové splnění podmínek pro ukončení studia
student splnil veškeré podmínky pro ukončení studia Změněno: 17. 6. 2014 18:50, studijní referentka.

A lze jej najít v aplikaci „Splnění povinností studia“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.