Přístupový systém do učeben a poslucháren na ESF MU

Zastřežení je indikováno u učeben Sxy, VT105, VT204, VT206 a MT205 rozsvícenou červenou kontrolkou na čtečce, u poslucháren Pxx bude na displeji nápis ZASTREZENO. V tom případě nemají studenti umožněn přístup do příslušných místností.

Postup odstřežení a zastřežení:

  1. Učitel přiložením karty ke čtečce vedle dveří místnosti odstřeží zastřeženou místnost.
  2. Po odstřežení mohou studenti a ostatní učitelé po přiložení karty ke čtečce vstupovat do místnosti.
  3. Po ukončení výukové hodiny a po odchodu všech osob z místnosti a po zavření dveří vyučující přiloží ke čtečce v intervalu max. 5 sekund dvakrát svoji kartu. Čtečka na základě toho bude po dobu cca 6 sekund vydávat nepřerušovaný tón (a u učeben Sxy, VT105, VT204, VT206 a MT205 se navíc rozsvítí červená kontrolka); tím se indikuje spuštění zastřežovací sekvence. Po uplynutí této doby dojde k zastřežení místnosti.

Pokud učitel během zastřežovací sekvence zjistí, že se v místnosti ještě někdo nachází (popř. nejsou dovřené dveře), je možné opětovným přiložením karty ke čtečce zrušit zastřežovací sekvenci, aniž by byl spuštěn poplach. Po odstranění problému (nejdříve však 5 sekund po zrušení zastřežovací sekvence) musí učitel místnost zastřežit dle bodu 3. Místnosti nesmí zůstat během přestávek mezi výukou odstřeženy!

Pokud po zastřežení nebudou dovřené dveře nebo někdo zůstane v místnosti, bude vyhlášen poplach. Poplach bude indikován přerušovaným pípáním čtečky. Poplach lze zrušit odstřežením místnosti dle bodu 1. Následně je nutné místnost opět zastřežit (dle bodu 3), nejdříve však 5 sekund po zrušení poplachu.

U poslucháren P101 (Citi Hall), P103, P104, P302 a P303, které mají více vchodů, slouží pro odstřežování a zastřežování výhradně čtečka s displejem. Čtečky u dalších vchodů do těchto místností jsou určeny pouze pro vstup osob po odstřežení. Na displeji se po odstřežení objeví příjmení osoby, která místnost odstřežila.

Pro učitele, kteří zapomenou svou kartu, jsou připraveny na Informační službě 2 náhradní karty.

S dotazy ohledně technického zabezpečení a s případnými problémy se, prosím, obracejte na pracovníky CIKT (2. patro).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.