Zveřejňování konzultačních hodin a životopisu v rámci IS MU

Konzultační hodiny

Nedílnou součástí pracovní náplně každého vyučujícího na ESF MU je povinnost poskytování konzultací studentům během výukové části semestru a ve zkouškovém období, a to v rozsahu nejméně 90 minut týdně. Pro výukovou část semestru se konzultační hodiny stanoví pevně na určitou dobu během pracovního týdne, pro zkouškové období mohou být stanoveny volně nebo po předchozí dohodě se studentem.

Aby byla zajištěna aktuálnost, je pro zveřejňování konkrétního dne a hodiny, v němž konzultace pravidelně probíhají, určena Osobní stránka v rámci IS MU. Postup pro vložení informace o konzultačních hodinách na tuto stránku naleznete zde. Pokud z jakéhokoli důvodu termín konzultace není možné dodržet (nemoc, pracovní cesta apod.), je vyučující povinen tuto informaci co nejdříve zveřejnit na své Osobní stránce. Zveřejnění informace na dveřích kanceláře není dostačující a je ve své podstatě i zbytečné, zejména pokud by měla informace sloužit dojíždějícím studentům.

Konzultační hodiny musejí být v IS MU vypsány před začátkem příslušného semestru a vyučující má povinnost udržovat aktuálnost zveřejněných informací.

Dosavadní praxe zveřejňování předmětných informací na webových stránkách kateder (a Oddělení jazyků) tak doznává dílčí změny, neboť nově bude pod odkazem v rámci hlavního menu (např. Katedry → Katedra financí → Konzultační hodiny) přímý odkaz na stránku pracoviště v IS MU, odkud je možné přejít na Osobní stránky jednotlivých zaměstnanců (v rámci IS MU).

Životopis

Součástí akreditačních materiálů NAÚ VŠ a evaluačních podkladů jsou profesní životopisy vyučujících. Protože se akreditační materiály editují automaticky z IS MU a protože je třeba pro neustálé obnovování akreditací studijních programů znovu a znovu editovat životopisy vyučujících, je zavedena povinnost zveřejnění profesního životopisu v rámci IS MU a udržování jeho aktuálnosti. Pro účely akreditace postačuje životopis v českém a anglickém jazyce se zaměřením na dosaženou akademickou kvalifikaci, pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost a akademické stáže. Vytváření, správa, uchovávání, zveřejňování a poskytování životopisu se provádí v IS MU v sekci Životopis. Nápověda k vyplnění je uvedena tamtéž.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.