Knihovní služby

Pro učitele jsou platné a také jistě velice užitečné veškeré informace uváděné ve studijních materiálech předmětu Akademické psaní. Doporučujeme jeho prostudování.

Následující text se zabývá výhradně situacemi týkajícími se především pedagogů ESF.

Akvizice publikací

Středisko vědeckých informací se vždy snaží, aby knižní fond svou strukturou korespondoval s vyučovanými předměty a řešenými výzkumnými tématy.

Pokud se ve fondu nenachází požadovaná publikace, je možné ji navrhnout na nákup prostřednictvím formuláře Tip na doplnění fondu, „hlasováním“ v seznamu Ohlášených knih a nebo přímo domluvou s paní Vandou Fuksovou, která má na starost akvizici.

Dlouhodobé výpůjčky

Pedagogové mají možnost nakupovat publikace i z výzkumných projektů, grantových peněz, případně z rozpočtu domovské katedry apod. Jedná se o tzv. dlouhodobé výpůjčky sloužící k osobním studijním potřebám.

Nákup publikací je zajišťován prostřednictvím knihovny, paní Vandy Fuksové na základě vyplněného Dokladu o předběžném schválení závazku – žádosti o vystavení objednávky. Ve výjimečných případech je možné knihy zakoupit vlastními silami (např. při zahraniční cestě), pak je třeba je v knihovně zaregistrovat u paní Jany Putnové.

Po zpracování publikace, je konkrétní pedagog fakulty kontaktován a může si ji u výpůjčního pultu SVI zaevidovat jako svou dlouhodobou výpůjčku. Pokud si publikaci kupoval sám, bude mu po předložení pot­vrzení o registraci v knihovně proplacena částka na pokladně fakulty.

Dlouhodobé výpůjčky platí po celou dobu působení na fakultě. Při odchodu z fakulty je třeba knihy převést na dalšího pedagoga z katedry nebo je vrátit do fondu knihovny k volnému užívání; k tomu je zapotřebí jednoduché písemné vyjádření vedoucího katedry. Knihy jsou totiž stále majetkem fakulty.

Meziknihovní výpůjční služba

SVI zajišťuje pro učitele také meziknihovní výpůjční službu (dále pouze MVS) v rámci domácích i zahraničních knihoven. Služba MVS je bezplatná pro výpůjčky z domácích knihoven a v případě výpůjčky ze zahraničních knihoven SVI hradí částku maximálně 1500 Kč na osobu a rok. Pokud vznikne potřeba výpůčky z jiných knihoven, s důvěrou se obraťe na paní Vandu Fuksovou.

Při domluvě na akvizici, nákupu dlouhodobé výpůjčky a žádosti o MVS je nanejvýš potřebné uvést u požadované publikace přesné bibliografické údaje, tedy – autora, název publikace, nakladatele, rok vydání, číslo vydání či ISBN.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.