Evaluace studijních programů

Zajišťování kvality studijních programů a vnitřní hodnocení

Studijní programy uskutečňované na MU v bakalářském, magisterském a doktorském typu studijního programu podléhají pravidelnému vnitřnímu hodnocení kvality dle čl. 14 Vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU.

Vnitřní hodnocení SP zahrnuje:

  • vnitřní hodnocení studijního programu jednou za pět let, tzv. „velké vnitřní hodnocení“
  • průběžné aktualizace vnitřního hodnocení studijního programu jednou za rok, tzv. „malé vnitřní hodnocení“ (probíhá-li v daném roce velké vnitřní hodnocení, neprobíhá aktualizace)

Harmonogram plánovaných vnitřních hodnocení studijních programů naleznete zde.

Dokumenty

Kontakty

Ing. Dagmar Janoušková

děkanát ESF, kancelář 206

telefon: 549 49 4548
e‑mail:

Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová

děkanát ESF, kancelář 209

telefon: 549 49 6292
e‑mail: