Výuka v Ph.D. programech:

Informace pro školitele a oborové rady/komise

Formuláře

Stipendia

Poznámka: Zdůvodnění návrhu školiele je třeba zpracovat v souladu s Doporučením pro návrh částek při podávání žádosti o navýšení stipendií za nadstandardní výsledky a přístup s uvedením konkrétních výsledků v obou sledovaných oblastech (hodnocení nadstandardního přístupu, hodnocení publikačních výsledků).

Ostatní

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.