Pokyny pro vyplňování elektronických pracovních výkazů z DPP či DPČ

Tyto pokyny jsou určeny pro dohody, které se uhrazují po částech ve více výplatních termínech.
Elektronické pracovní výkazy z Dohod o provedení práce či z Dohod o pracovní činnosti se vyplňují v aplikaci INET. Přihlášení do systému INET je stejné jako do systému IS. V případě neznalosti přihlašovacího hesla nebo jiných problémů s přihlášením je nutné kontaktovat pracovníky Centra Informačních a komunikačních technologií ( CIKTu).

 • Cesta v menu: Osobní → Rozcestník osobních aplikací → Docházka→Výkazy dohod nebo Personalistika → Docházka→Pracovní výkazy→Vyplňování výkazů dohod

  Vyplňování inet.muni.cz/app/dochazka/timesheet

  V sekci vyplňování výkazů dohod (v jeho záhlaví) najdete podrobný návod, ke stažení jej naleznete ZDE.

 • Samotný výkaz se vyplňuje na záložce Vstupní parametry (Vyplňování), a to po jednotlivých měsících. Po vyplnění údajů je třeba výkaz uložit.
 • U dohod výukového typu se vyplňuje vyučovaný předmět (název předmětu) a přiřazují se k němu zdroje financování (zakázky). V případě, že je více předmětů z více zdrojů financování (zakázek), vytvoří se pro každý předmět samostatný výkaz dle uzavřené dohody.
 • Existují 2 typy výkazů – podrobný a souhrnný
 • Podrobný výkaz – vyplňuje se po jednotlivých dnech. Do kolonky hodiny se vyplní počet hodin, do kolonky Popis činnosti – popis práce, která byla v jednotlivých dnech vykonána.
 • Pokud se vyplňují v jednotlivých dnech stejné opakující se činnosti, je možné kliknout na Vyplnit opakující se činnosti (období, dny, součást, hodiny, popis činnosti). Výkaz je třeba uložit.
 • Souhrnný výkaz – vyplní se pouze kolonka u prvního dne v měsíci, kde se uvede celkový počet hodin a popis činnosti.
 • Na záložce Výkaz je třeba vybrat, zda chcete výkaz podrobný (obsahuje odpracované dny a rekapitulaci) nebo souhrnný (pouze rekapitulace).
 • V záložce Výkaz lze zadat osobu přebírající práci v souladu s podepsanou dohodou.
 • Následně je nutné zakliknout políčko Vytvořit výkaz.
 • Po vytvoření výkazu je třeba předat výkaz ke schválení zatržením ve spodním rámečku.
 • Schvalovatel i personální oddělení mohou výkaz zamítnout a vrátit k přepracování. O schválení nebo zamítnutí výkazu je pracovník, který výkaz odevzdává, informován e-mailem.
 • V záložce Oprávněná osoba je možné zadat osobu, která za zaměstnance bude výkazy práce vyplňovat.
 • Pro vyplňování výkazů dohod na projektech je možné využít projektové timesheety.
 • Timesheet je nutné uložit a následně předat k elektronickému schválení (Políčko k odeslání je nad Timesheetem).

  Cesta v menu: Osobní → Rozcestník osobních aplikací → Docházka→ Timesheety k projektům.

  Projektové timesheety, elektronicky schválené, se považují za výkazy práce.

Pokyny pro schvalovatele a osoby přebírající práci

 • Schvalování výkazů dohod se uskutečňuje v aplikaci INET.
 • Schvalovateli jsou zpravidla příkazci operace.
 • Schvalovatel bývá ve většině případů i osobou přebírající práci.
 • Schvalovatel může přidat osobu přebírající práci v souladu s podepsanou dohodou, pokud ji již nezadal zaměstnanec.

  Cesta v menu: Osobní → Přehledy a nastavení → Podpisová kniha
  nebo
  Personalistika → Docházka→Pracovní výkazy→Schvalování výkazů dohod
  Schvalování: inet.muni.cz/app/dochazka/timesheetSchval

 • Schvalovatel může výkaz schválit nebo zamítnout.
 • Schvalovatel si může sám nastavit frekvenci e-mailových upozornění na žádosti o schválení výkazů dohod.
 • Schvalovatelé mají nyní automaticky nastavenu frekvenci ihned. Nastavení lze kdykoli změnit podle osobních preferencí.

Obdobná pravidla platí i pro osoby přebírající práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.