Současné proměny sociálních rizik a rizika jejich zvládání: nové přístupy a profesionalizace v sociální práci a v sociální politice

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1522/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Nová sociální rizika a jejich soudobé proměny přinášejí výzvy pro nové přístupy v intervencích sociální politiky a sociální práce, jež jsou reflektovány koncepty sociálních investic, rozvojem lidského potenciálu či podporou resilience skupin osob ohrožených novými riziky i sociálním vyloučením. Takovou výzvou je zejména profesionalizace sociální práce, jež může poskytnout institucionální zázemí i potřebnou kompetenci sociálních pracovníků při utváření individuální a sociální resilience a „zmocňování“ klientů. Hlavní otázkou projektu je Jak vybrané sociální politiky a služby sociální práce reagují na prohlubující se sociální problémy v ČR , a jaká rizika jsou s uplatněním nových přístupů spojena?
Prvním dílčím cílem projektu bude pak porozumět, zda a jak se vybraná pojetí profesionality uplatňují v české sociální práci ve vybraných oblastech. Některé trendy ve veřejné a sociální politice totiž limitují rozvoj profesí nebo dokonce podporují procesy deprofesionalizace, například ideologie ekonomizace společenských cílů, rostoucí manažerismus, byrokratizace a proceduralizace, aj. Etablování sociální práce se v těchto podmínkách jeví jako zvláště obtížné a vyžadující hlubší porozumění nejenom společenským podmínkám, ale také představám o identitě sociální práce. V souvislosti s profesionalizací a institucionalizací sociální práce vyvstává otázka Jaké rizikové faktory působí na překročení hranic ze strany sociálního pracovníka? a způsobují ohrožení klienta, pomáhajícího procesu, i samotného pracovníka, a jak se tyto faktory mění v souvislosti s pandemickou situací.
Dalším těsně souvisejícím cílem projektu je studium uplatnění nových přístupů a intervencí sociální práce a sociální politiky ve specifických situacích a ke specifickým skupinám, jež čelí různým rizikům ve zvýšené míře, a studium nových přístupů v pojetí a prosazení sociální spravedlnosti. Prvním záměrem zde je vymezit vztah mezi konceptem svobody a genderové rovnosti v rámci nástrojů rodinné politiky na úrovni EU. Dalším záměrem je zkoumat perspektivu profesionální sociální práce a politiky ve vztahu k situaci matek s mentálním handicapem. Další cílovou skupinou jsou migranti a možnosti jejich integrace na municipální úrovni na základě konceptu rovných příležitostí. Konečně, vedle profesionalismu bude věnována pozornost i bottom-up aktivismu ve veřejné politice.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.