Socioekonomická analýza pro Jihlavu (SOCIOEKJI)

Kód projektu
MUNI/ESF/9100/2021
Období řešení
12/2020 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
ekonomika, území, rozvoj, trh práce, vzdělávání, bydlení, doprava
Spolupracující organizace
Statutární město Jihlava

Statutární město Jihlava hodlá zpracovat komplexní SWOT analýzu nového Strategického plánu rozvoje města na léta 2022-2032. Za tímto účelem je nutné vypracovat socioekonomickou analýzu pro Jihlavu, která je jedním z nutných vstupních podkladů pro zpracování SWOT analýzy. Socioekonomická analýza pro Jihlavu by měla splňovat náležitě kvalitativní i kvantitativní požadavky po obsahové stránce, měla by být zpracována vyčerpávajícím způsobem, jednotlivá témata by měla být náležitě rozpracována, a to ve všech souvislostech. Analýza by měla mít náležitou vypovídající hodnotu a měla by vycházet z objektivních vstupních dat.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.