Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/09/0885
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
proměny urbánního prostředí, geografie času
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Palackého v Olomouci

Za posledních zhruba 20 let došlo v České republice k výrazným proměnám souvisejících mj. také se změnami ve způsobech lidského chování, jež se odrazily ve zcela odlišných postojích a kulturních návycích několika různých generací. Projekt vzužívá interdisciplinární přístup na pomezí vědních disciplín, které se provazují a doplňují. Projekt je v základu založen na sociologických a geografických přístupech uplatňovaných v geografii času, jež je metodicky inspirována teorií difúze inovací. Prosotorový aspekt projektu zahrnuje komparaci vybraných modelových území na základě identifikovaných difúzních procesů (v prostředí maloobchodu a specializovaných obchodních řetězců, na něž se váže fenomén trávení volného času). Hlavním cílem projektu je ověřit, zda jednotlivé fáze difúzního invačního procesu vytvářejí odlišné prostorové modely chování vybraných segmentů populace či nikoliv, tzn. identifikovat, analyzovat a zobecnit tyto modely chování v závislosti na proměnách urbánního prostředí.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.