Chování organizací a jejich stakeholderů

V projektu Chování organizací a jejich stakeholderů jsou zkoumána témata věnující se rozhodování na úrovni jednotlivců a/nebo organizací, následné volby i jejich dopady. Do výzkumu se velkou měrou promítají poznatky behaviorálních věd, které obohacují "klasické" poznání z oblasti podnikové ekonomiky. Doplnění standardních přístupů o poznatky behaviorálních věd je širším výzkumným trendem, kterému se zapojení pracovníci ve velké míře dlouhodobě věnují a které má vysoký potenciál pro přínosné nové poznatky.

Cílem projektu je kromě samotných výzkumných cílů systematické zapojení studentů navazujícího magisterského studia do relevantního výzkumu v této oblasti. Povahou studia podnikové ekonomiky (zaměření na praktické dovednosti, budování soft skills a všeobecného přehledu) mají studenti často zkreslené představy o tom, jak výzkum v oboru probíhá a jaká je jeho přenositelnost do praxe. Účast v projektu by jim měla pomoci získat nejen lepší přehled, ale i přímé praktické zkušenosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.