Chování organizací a jejich stakeholderů

Kód projektu
MUNI/A/1262/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

V projektu Chování organizací a jejich stakeholderů jsou zkoumána témata věnující se rozhodování na úrovni jednotlivců a/nebo organizací, následné volby i jejich dopady. Do výzkumu se velkou měrou promítají poznatky behaviorálních věd, které obohacují "klasické" poznání z oblasti podnikové ekonomiky. Doplnění standardních přístupů o poznatky behaviorálních věd je širším výzkumným trendem, kterému se zapojení pracovníci ve velké míře dlouhodobě věnují a které má vysoký potenciál pro přínosné nové poznatky.

Cílem projektu je kromě samotných výzkumných cílů systematické zapojení studentů navazujícího magisterského studia do relevantního výzkumu v této oblasti. Povahou studia podnikové ekonomiky (zaměření na praktické dovednosti, budování soft skills a všeobecného přehledu) mají studenti často zkreslené představy o tom, jak výzkum v oboru probíhá a jaká je jeho přenositelnost do praxe. Účast v projektu by jim měla pomoci získat nejen lepší přehled, ale i přímé praktické zkušenosti.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.