Hodnocení zdravotnických technologií - metodické aspekty a jejich implikace ve vybrané oblasti zdravotnické péče

Kód projektu
MUNI/A/1238/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Studentka v rámci projektu naváže na výsledky předchozího projektu specifického výzkumu ("Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice") a bude provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a hodnotit možnost implementace HTA pro zdravotnické přístroje v České republice včetně zmapování stávajícího institucionálního prostředí. Výzkum bude realizován pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Vhodnost metodiky HTA bude posuzována zejména se zacílením na kategorii zdravotnických přístrojů, protože na tuto kategorii zdravotnických intervencí (na rozdíl od léčiv) v ČR zatím není metodika aplikována. Výsledky projektu budou prezentovány v disertační práci, na konferencích a v odborných publikacích.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.