Moderní ekonometrické nástroje a techniky v aplikované ekonomii (Ekonometrie v aplikované ekonomii)

Kód projektu
MUNI/A/1451/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt je ve své obecné rovině zaměřen na využití moderních ekonometrických nástrojů a technik v oblasti aplikované ekonomie a s tím související vyhodnocení jejich možností a mezí. Hlavní oblastí zaměření budou modely dynamiky regionálních trhů práce s využitím nástrojů prostorové (spatial) ekonometrie a predikční modely směnných kurzů využívající pokročilé metody machine learningu. Další oblasti zaměření budou v souladu se zaměřením dizertačních prací studentů doktorského studijního programu. Zde se bude jednat o modelování v oblasti hospodářské politiky využívající modely panelových dat, stock-flow modely či dynamické makroekonomické modely, dále pak o využití nástrojů aplikované mikroekonometrie, a rovněž i ověření limitů a mezí data miningových technik pro práci s Big data. Projekt by měl umožnit rozvinout ekonometrické znalosti studentů doktorských studijních programů v rámci absolvování úzce zaměřených zahraničních letních škol, workshopů a zahraničních výzkumných stáží. Získané poznatky studenti využijí při přípravě working paperů a na nich založených časopiseckých článků, ke kterým jim v rámci řešení projektu bude poskytována pravidelná zpětná vazba.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.