Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (Ronaldo)

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod pracoviště Rektorát. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/C14/2020
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Univerzita Hradec Králové

Projekt je zaměřen na podporu efektivního využívání dotačních a grantových zdrojů pro rozvoj VVŠ. Aktivity projektu směřují k rozvoji lidských zdrojů (vzdělávací aktivity, kulaté stoly, diskuse s odborníky), dále pak k vnitřní implementaci pravidel, legislativy a procesů (předávání informací dovnitř univerzity, identifikace klíčových rizikových faktorů u realizovaných projektů, sdílené FAQ) a v neposlední řadě sdílení informací, přístupů a zkušeností v rámci vzniklé partnerské sítě (sdílená komunikace a dokumenty, vytvoření dotační mapy s možností dalších úprav pro vnitřní použití).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.