Aspekty nástrojů fiskální politiky v kontextu aktuální hospodářské politiky

Kód projektu
MUNI/A/0906/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Poslední desetiletí se nese ve znamení vypořádávání se s následky globální finanční krize. Rozvinuté země bojují s relativně pomalým tempem ekonomického růstu, s výší akumulovaného veřejného dluhu, a navíc s nepříznivým demografickým vývojem. Konsolidace veřejného sektoru je tedy klíčovou úlohou vlád následujících let. V projektu budeme zkoumat možnosti použití nástrojů fiskální politiky k stabilizaci ekonomiky a jejich vliv na dlouhodobý ekonomický růst. Zaměříme se zejména na oblast daňové politiky v zemích OECD, v detailech pro ekonomiku Slovenska a České republiky. Součástí projektu bude také analýza udržitelnosti důchodového systému na Slovensku. Projekt bude přímým pokračováním dlouhodobého výzkumu v oblasti daňové zátěže a jejího vlivu na ekonomiku na Masarykově univerzitě v projektech MUNI/A/1055/2015, MUNI/A/1076/2016, MUNI/A/1139/2017, MUNI/A/1098/2018 a MUNI/A/1131/2018.