Ekonomické rozhodování v experimentálním prostředí s důrazem na genderové rozdíly

Kód projektu
MUNI/A/0941/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt Ekonomické rozhodování v experimentálním prostředí s důrazem na genderové rozdíly navazuje na projekt specifického výzkumu řešený v průběhu roku 2019 (Individuální rozhodování a rozhodování v rámci skupin v experimentálním prostředí s důrazem na genderové rozdíly).

Konkrétně projekt zahrnuje: studium literatury a tvorbu teoretického zázemí pro provedení ekonomických experimentů; design a programování ekonomických experimentů, jejich následné provedení; a dále analýzu získaných dat a její zpracování do článku a prezentací na odborných konferencích z oblastí experimentální a behaviorální ekonomie.