Chování a růst malé otevřené ekonomiky s frikcemi trhu práce a finančního sektoru: DSGE přístup

Kód projektu
MUNI/A/1191/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Česká ekonomika prochází turbulentním vývojem. Po poklesech během finanční krize 2008-09 a recese 2012-13 zakončené kurzovým závazkem České národní banky došlo k postupnému oživení ekonomiky. I v souvislosti s vývojem na trhu práce pak lze tvrdit, že se aktuálně česká ekonomika přehřívá. Zatímco v období krize dosahovala nezaměstnanost téměř 8 %, v současnosti je trh práce extrémně napjatý s nezaměstnaností mírně nad 2 %. V následujících letech lze přitom očekávat zpomalení ekonomiky v důsledku poklesu exportu (rostoucí obchodní bariéry, Brexit) a snížení přísunu prostředků z Evropské unie. Působení těchto šoků na ekonomiku navíc mohou zesílit finanční frikce, které jsou patrné zejména na nemovitostním trhu.

Cílem projektu je proto využití dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE) s frikcemi trhu práce a finančního sektoru ke zkoumání vývoje české ekonomiky v kontextu aktuálního přehřívání a očekávaného zpomalení růstu.

Publikace

Počet publikací: 1