Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice (HZT2)

Kód projektu
MUNI/A/1078/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Studentka bude v rámci projektu provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií a možností jeho implementace v České Republice“ a to pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Projekt navazuje na předchozí projekt "Hodnocení zdravotnických technologií" z roku 2019, jehož výsledkem je teoretická část disertační práce. V rámci projektu "Hodnocení zdravotnických technologií v České republice" bude studentka provádět výzkum, který bude využit do praktické části disertační práce. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferencích věnovaných ekonomii zdravotnictví.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.