Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice (HZT2)

Kód projektu
MUNI/A/1078/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Studentka bude v rámci projektu provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií a možností jeho implementace v České Republice“ a to pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Projekt navazuje na předchozí projekt "Hodnocení zdravotnických technologií" z roku 2019, jehož výsledkem je teoretická část disertační práce. V rámci projektu "Hodnocení zdravotnických technologií v České republice" bude studentka provádět výzkum, který bude využit do praktické části disertační práce. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferencích věnovaných ekonomii zdravotnictví.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.