Vědecká činnost jako „profese“ versus „poslání“ a její vliv na tvorbu znalostí ve vybraných oblastech odbornosti (AkadProfPos)

Kód projektu
MUNI/A/1242/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem předkládaného projektu je zjistit efekt poslání a profesionality na pracovní výsledky akademiků v oblastech sociálně-ekonomické a technické odbornosti. Vzhledem k povaze poslání je možné předpokládat, že akademici s intenzivním vnímáním své práce jako poslání budou ve své oblasti odbornosti tvořivější a inovativnější a jejich pracovní výsledky budou mít větší společenský ohlas než akademici, pro něž je jejich práce spíše jen profesí. U posledně jmenovaných lze předpokládat standardní pracovní výsledky s ohlasy v rámci jejich vědecké disciplíny. Předkládaný projekt si dále klade za cíl vysvětlit pomocí modelově-teoretického systémového přístupu LIR (Language – Information – Reality) od Born (1988/2018) eventuální rozdíly a formulovat opatření pro zvýšení efektivity organizační praxe s ohledem na tvorbu znalostí. Projekt bude realizován jako kvantitativní výzkum dotazníkovým šetřením 100 akademických pracovníků v ekonomických a technických oborech na českých a rakouských univerzitách.