Big data - jejich analýza a vizualizace v marketingových aplikacích (BigData&marketing)

Kód projektu
MUNI/FR/1281/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem inovace je zvýšit kompetence studentů v oblasti analytické, tvůrčí práce s hromadnými daty a efektivní prezentaci výsledků. Výstupem budou dvě úlohy na zpracování dat pomocí data miningu v software SPSS Modeler a dále hypertextový studijní materiál, který bude úvodem do tvorby info grafiky a částečně i vizuální komunikace obecněji. Tyto úlohy budou využity ve cvičeních předmětu Marketingový výzkum – případové studie a Marketing. Dále pak pro samostudium v kombinované formě studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.