Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-21360S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt se zabývá úlohou prostorových interakcí v organizaci sídelních a regionálních systémů a jejich konceptualizace. Kontinuální charakter geografických jevů způsobuje při jejich klasifikaci různou míru neurčitosti, která může být buď obecná nebo určená selektivitou zkoumaných interakcí. Na příkladu denního pohybu obyvatelstva a vnitrostátních migrací bude zkoumána právě jejich selektivita v závislosti od strukturálních charakteristik osob (resp. migrantů) jako jsou pohlaví, věk, vzdělanost apod. Projekt bude na území České republiky (příp. i Slovenska) identifikovat rozdíly mezi prostorovým chováním jednotlivých skupin obyvatelstva, a to no různých hierarchických úrovních: mikroregionální, mezoregionální a makroregionální. Bude přitom využívat metody pro analýzu role vzdálenosti v prostorových interakcích (hlavně funkce vzdálenosti) a metody funkční regionální taxonomie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.