Hodnocení zdravotnických Technologií (HZT)

Kód projektu
MUNI/A/1103/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt zaštiťuje výzkumný záměr, v rámci kterého bude studentka doktorského studia pod vedením školitelky provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA) a prezentovat výsledky tohoto výzkumu. HTA je nástrojem při hledání a zlepšování nástrojů podporujících racionální a objektivní rozhodování o veřejných finančních zdrojích v zájmu zajištění kvalitní péče při zachování principu rovného a spravedlivého přístupu ke zdravotní péči. Proces směrem k HTA navíc naráží na úskalí veřejných politik a tlak různých zainteresovaných skupin. Na národní úrovni v České republice (ČR) v této chvíli absentuje propracovaná metodika HTA, která by mohla být jedním ze zásadních nástrojů ke zvyšování efektivní kapacity zdravotního systému a maximalizace užitku v rámci omezených zdrojů.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.