Čo robia politici zle? Vybrané problémy verejných financií vo vzťahu k ekonomickému rastu vyspelých krajín sveta (VerFinEkoRast)

Kód projektu
MUNI/A/1131/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt bude nadväzovať na predchádzajúci výskum členov riešiteľského tímu v oblasti skúmania dopadov vybraných problémov verejných financií na ekonomický rast vyspelých krajín sveta (Murín, 2018 a 2016, Zimčík, 2017 a 2016) a na predchádzajúce projekty SV MUNI/A/1139/2017, MUNI/A/1076/2016, a MUNI/A/1055/2015. Konkrétne sa jedná o dopady daňovej politiky a managementu verejného zadlženia. Súčasný stav verejných financií v niektorých vyspelých ekonomikách poukazuje na aktuálnosť a potrebnosť takéhoto výskumu. Výstupmi projektu bude vytvorený súhrn návrhov hospodársko-politických opatrení. Cieľom projektu v oblasti managementu dlhu bude zistiť vplyv zmeny štruktúry verejného dlhu na ekonomický rast krajín OECD a vytvoriť návrh opatrení, ktoré budú prispievať k zlepšeniu stavu bez priamej nutnosti zmeny celkového zadlženia. Naopak, súhrn opatrení daňovej oblasti projektu bude smerovať k optimálnemu riešeniu vysokého zadlženia pomocou vhodného nastavenia štruktúry daní. Ciele budú naplňované pomocou regresných modelov panelových dát krajín OECD.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.