Rozvoj dovedností a znalostí pro zvládání nečekaných situací (Nečekané)

Kód projektu
MUNI/A/1223/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem předkládaného projektu specifického výzkumu je na třech úrovních analýzy (jednotlivec – tým – organizace) identifikovat a hlouběji analyzovat dovednosti a znalosti, které umožňují členům organizace chovat se v neznámých a překvapivých situacích tak, že svými rozhodnutími a činy zároveň zvyšují organizační odolnost. K tomu bude sloužit studium chování členů vybrané organizace, kteří byli ve zvýšené míře vystaveni nečekaným situacím a krizím. Analyzovány budou přitom nejen neznámé situace, které se podařilo úspěšně vyřešit, ale také situace, které se úspěšně vyřešit nepodařilo. Součástí výzkumu bude také analýza systémů organizace, které chování posilující organizační odolnost v překvapivých a neznámých situacích umožňují, podporují, nebo znemožňují.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.