Alternativní způsoby poskytování služeb

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-06020S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola regionálního rozvoje
Odpovědná osoba doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.Sc.

Alternativní mechanismy poskytování veřejných služeb (ang. alternative service delivery arrangements, ASDA) představují oblast, která je předmětem zkoumání zejména v posledních 10 letech. Důvodem k tomu jsou hojně diskutovaná omezení nástrojů new public managementu a role nových přístupů jako (new public) governance či networks. Výzkum se dosud soustředil na vyspělé, nikoliv tranzitivní země. Cílem výzkumu je zmapovat existující znalosti a zkušenosti s ASDA ve vyspělých a tranzitivních zemích (s důrazem na Česko a Slovensko) a na základě sekundárních dat a primárního výzkumu identifikovat faktory, které determinují, rozsah, formy, úspěchy a selhání ASDA. Výzkum tak přispěje teorii veřejné správy a řízení ve veřejné správě (public managementu), protože se zaměří na dosud více neprobádaný kontext. Výsledky mohou posloužit také k lepšímu nastavení a efektivnějšímu alokování zdrojů na projekty z oblasti ASDA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.